23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-184265
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Nya ramavtal gällande mark/anläggningsarbeten NÄT


AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
556016-9095
Lidingövägen 115
Stockholm
11577
Sverige
Telefon: +46 727136632
E-post: magnus.vonfeilitzen@fortum.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://fortum.com

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Utvinning av gas och olja

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Nya ramavtal gällande mark/anläggningsarbeten NÄT

Referensnummer: UH-2019-57
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09323000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ny upphandling av ramavtal avseende mark & anläggningsarbeten inom fjärrvärme och fjärrkyla. Den genomförs som en delad utförande entreprenad inom mark&anl.

Vi avser att genomföra denna upphandling där vi samtidigt går ut med pre kvaliferings kraven samtidigt som vi översänder FFU. Med anledning att E avrop ej stöder denna process anger vi nedan den tidplan som gäller:

Utskick av pre kvalificeringskrav jämte FFU 2019-04-16

Sista dag för anbudsinlämnande och inkommande av svar på pre-kvalificering 2019-05-16

Utvärdering o förhandlingar 2019-05-17 t o m 2019-06-06

Tilldelning jun 2019

Avtalstecknande jun/jul 2019

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pls see the tender mtrl

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-179281
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande
Den upphandlande enheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående periodiska meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/04/2019

Send til en kollega

0.141