23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-184477
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Konsulttjänster Regelskrivare inom trafiksäkerhet


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Lars-Göran Törnlund
Telefon: +46 771921921
E-post: lars-goran.tornlund@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster Regelskrivare inom trafiksäkerhet

Referensnummer: CTM Id 195921
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar Tjänstekategorier enligt nedan:

Inom Expert Regelskrivare:

• Expert Regelskrivare skydd (arbete i spåranläggning)

• Expert Regelskrivare trafikledning

• Expert Regelskrivare färder

• Expert Regelskrivare systemutformning och övergripande grundprinciper

Inom Regelskrivare:

• Regelskrivare skydd (arbete i spåranläggning)

• Regelskrivare trafikledning

• Regelskrivare färder

• Regelskrivare systemutformning och övergripande grundprinciper

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster Regelskrivare inom trafiksäkerhet

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser nationellt ramavtal för regelskrivning av arbetsmiljödokument och trafiksäkerhetsdokument t.ex. revidering av föreskrifter och uppdateringar gentemot övergripande lagkrav och regelverk.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Delomr 1: Expert Regelskrivare skydd (arbete i spåranläggning)

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser nationellt ramavtal för regelskrivning av arbetsmiljödokument och trafiksäkerhetsdokument t.ex. revidering av föreskrifter och uppdateringar gentemot övergripande lagkrav och regelverk.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Delomr 2: Expert Regelskrivare trafikledning

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser nationellt ramavtal för regelskrivning av arbetsmiljödokument och trafiksäkerhetsdokument t.ex. revidering av föreskrifter och uppdateringar gentemot övergripande lagkrav och regelverk.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Upphandlingen avser nationellt ramavtal för regelskrivning av arbetsmiljödokument och trafiksäkerhetsdokument t.ex. revidering av föreskrifter och uppdateringar gentemot övergripande lagkrav och regelverk.

II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Delomr 3: Expert Regelskrivare färder

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser nationellt ramavtal för regelskrivning av arbetsmiljödokument och trafiksäkerhetsdokument t.ex. revidering av föreskrifter och uppdateringar gentemot övergripande lagkrav och regelverk.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Delomr 4: Regelskrivare systemutformning och övergripande grundprinciper

Del nr: 5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser nationellt ramavtal för regelskrivning av arbetsmiljödokument och trafiksäkerhetsdokument t.ex. revidering av föreskrifter och uppdateringar gentemot övergripande lagkrav och regelverk.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster Regelskrivare inom trafiksäkerhet

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Delomr 1: Expert Regelskrivare skydd (arbete i spåranläggning)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nya Industrilogik SW AB
SE556780829901
Box 38113
Stockholm
100 64
Sverige
Telefon: +46 767855644
E-post: filip.wideback@nyaindustrilogik.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.nyaindustrilogik.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 875 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Delomr 1: Expert Regelskrivare skydd (arbete i spåranläggning)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Östersunds Järnvägskompetens AB
SE556634774501
Postgränd 5
Östersund
831 30
Sverige
Telefon: +46 63181875
E-post: mats.andersson@jarnvagskompetens.se
Fax: +46 63181876
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 375 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Delomr 2: Expert Regelskrivare trafikledning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nya Industrilogik SW AB
SE556780829901
Box 38113
Stockholm
100 64
Sverige
Telefon: +46 767855644
E-post: filip.wideback@nyaindustrilogik.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.nyaindustrilogik.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 1 250 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Delomr 3: Expert Regelskrivare färder

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nya Industrilogik SW AB
SE556780829901
Box 38113
Stockholm
100 64
Sverige
Telefon: +46 767855644
E-post: filip.wideback@nyaindustrilogik.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.nyaindustrilogik.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 1 250 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019

Send til en kollega

0.109