23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-184480
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

INLANDSBANAN (IBAB) Aktiebolag

Upphandling av ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom teknikområdet broar


INLANDSBANAN (IBAB) Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
INLANDSBANAN (IBAB) Aktiebolag
556438-1795
Box 561
Östersund
831 27
Sverige
Kontaktperson: Mats Portinson
Telefon: +46 703245011
E-post: mats.portinson@inlandsbanan.se
Nuts-kod: SE322

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inlandsbanan.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom teknikområdet broar

Referensnummer: DIA10449
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inlandsbanan AB inbjuder intresserade aktörer att inkomma med anbud gällande ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom teknikområdet broar.

Omfattningen av, och villkoren för, upphandlingen och efterföljande ramavtal framgår av upphandlingsdokumenten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
71322300
71600000
71631450
98363000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE322
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Inlandsbanan AB inbjuder intresserade aktörer att inkomma med anbud gällande ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom teknikområdet broar.

Omfattningen av, och villkoren för, upphandlingen och efterföljande ramavtal framgår av upphandlingsdokumenten.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 217-497511
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Upphandling av ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom teknikområdet broar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
WSP Sverige AB
556057-4880
Stockholm-Globen
121 88
Sverige
E-post: per.maxstadh@wsp.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.wsp.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Härnösand
Sverige
Telefon: +46 611460600
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Ansökan om överprövning av upphandlingen ska ha inkommit till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019

Send til en kollega

0.094