23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 078-188019
Offentliggjort
19.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Hylte kommun

Ramavtal Tekniska konsulter 2019


Hylte kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 059-136832)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Hylte kommun
212000-1207
Storgatan 8B
Hyltebruk
314 80
Sverige
Kontaktperson: Therese Ericsson
E-post: Therese.Ericsson@hylte.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hylte.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Tekniska konsulter 2019

Referensnummer: 2019 KS0052
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71541000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hylte kommun och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder avser tillsammans upprätta ramavtal med leverantörer som tillhandahåller tekniska konsulter enligt detta förfrågningsunderlag.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-136832

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 26/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 03/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 29/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 06/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.125