23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 078-188046
Offentliggjort
19.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Lidköpings kommun

Skadedjursbekämpning


Lidköpings kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 058-134325)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Lidköpings kommun
212000-1694
Skaragatan 8
Lidköping
531 88
Sverige
Kontaktperson: Magnus Bernhardsson
E-post: magnus.bernhardsson@ecenea.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lidkoping.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skadedjursbekämpning

Referensnummer: 2018/15
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90922000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Skadedjursbekämpning för löpande avrop under avtalstiden

Inbjudan

Lidköpings och Varas kommuner, nedan kallade den upphandlande myndigheten, inbjuder till anbudsgivning gällande Skadedjursbekämpning med diarienummer 2018/15, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. De upphandlande myndigheterna kommer att teckna separata avtal.

Upphandlingen handläggs administrativt av Ecenea Väst AB.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 058-134325

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 22/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 29/04/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 23/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 30/04/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.125