23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 078-188474
Offentliggjort
19.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Helsingborgs hamn

Rent och snyggt i Helsingborgs Hamn


Helsingborgs hamn

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Helsingborgs hamn
Helsingborg
Sverige
E-post: josefine.andersson@port.helsingborg.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.port.helsingborg.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43342
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Rent och snyggt i Helsingborgs Hamn

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling vars syfte är att hålla Helsingborgs Hamn ren och snygg.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90510000
90512000
90513000
90520000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling vars syfte är att hålla Helsingborgs Hamn ren och snygg.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalet gäller två (2) år efter avtalsstart med möjlighet till förlängning två år à ett (1) år i taget.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kringliggande tjänster utöver huvuduppdraget kan komma att bli aktuellt. Anbudsgivare ska ange timpris på följande tjänster om anbudsgivaren har kompetens och teknisk kapacitet att erbjuda dessa.

Observera att kravet inte utvärderas i upphandlingen utan ses enbart som en option för eventuella tillägg till huvuduppdraget och avtalet som sådant.

Sopning av terminalytor och kajer

Spolning av kajer

Spolning av brandpost

Hantering av sekretesspapper

Omhändertagande av rivmassor, asfalt och liknande avfall som kan uppstå vid projektarbeten inom hamnens område

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/05/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 03/06/2019
Lokal tid: 09:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019

Send til en kollega

0.094