23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Fors A/S

Markedsdialog vedr. kommende indkøb af vandmålere og fjernaflæsningssystem


Fors A/S

Opgavebeskrivelse Da Fors A/S har måttet aflyse et udbud af vandmålere og fjernaflæsningssystem da der ikke blev opnået et tilstrækkelig bredt konkurrencefelt, ønsker Fors A/S at afholde dialogmøder med potentielle tilbudsgivere. Formålet med dialogmøderne er at sikre, at et kommende genudbud af opgaven afspejler de løsninger, der er i markedet.
Fors A/S inviterer hermed alle potentielle leverandører og andre interessenter til en uforpligtende dialog om det kommende genudbud, der planlægges gennemført i 2019.
Spørgsmål eller tilkendegivelse af interesse for deltagelse i dialogmøde bedes sendt til Strategisk Indkøber Rasmus Ploug via email rpl@fors.dk senest d. 21/5/2019 kl. 12:00. Ved tilkendegivelse bedes oplyst virksomhedens navn samt navne på ønskede deltagere i dialogmødet.
Dialogmøderne forventes afholdt d. 22/5/2019. Af ressourcemæssige årsager forbeholder Fors A/S sig ret til at begrænse antallet af dialogmøder. Endelig dato for dialogmøderne forventes udmeldt d. 21/5/2019.
Annonceret 15. maj 2019 15:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Myndighedstype Andet

Kontaktperson

Ordregiver

Navn Fors A/S
Adresse Betonvej 12
4000 Roskilde
DK
Telefon +45 70202066
E-mail rpl@fors.dk
WWW www.fors.dk

Send til en kollega

0.063