23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-230447
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Göteborgs stad Trafikkontoret

Deponering av rena jordmassor


Göteborgs stad Trafikkontoret

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs stad Trafikkontoret
212000-1355
Box 2403
Göteborg
403 16
Sverige
Kontaktperson: Patrik Nolbeck
E-post: patrik.nolbeck@trafikkontoret.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se/trafikkontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Deponering av rena jordmassor

Referensnummer: 1891/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal för deponering av rena jordmassor. Med rena massor avses här bortschaktade massor från beställarens anläggningsverksamhet som inte innehåller föroreningar (NV riktvärde < KM).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen genomförs gemensamt av Göteborgs stads förvaltningar trafikkontoret, fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen och kretslopp och vatten (samtliga org.nr. 212000-1355) samt det kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB (org.nr. 556008-2553).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-136824
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbryts pga att inga lämpliga anbud föreligger. Prisnivån inte affärsmässigt försvarbar.

Visma annons: https://opic.com/id/afzfaxvyzj

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019

Send til en kollega

0.078