23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-230690
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms Hamn Aktiebolag

Byggnader för RoRo och Livsmedelsverk


Stockholms Hamn Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Hamn Aktiebolag
556008-1647
Frihamnsgatan 21 - 23
Stockholm
102 54
Sverige
Kontaktperson: Per Rydberg
Telefon: +46 8-6702666
E-post: per.rydberg@stockholmshamnar.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://stockholmshamnar.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Byggnader för RoRo och Livsmedelsverk

Referensnummer: 2018-01224/2.4.1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45213000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

I Stockholm Norvik Hamn erfordras en Huvudbyggnad för Roro-hamnen. Huvudbyggnad Roro innehåller kontor för 3 rederier med en gemensam vänthall och chaufförstoaletter. Tekniska utrymmen är lokaliserade på den övre våningen. Byggnaden är knapp 600 kvm och består av stålstomme och väggar av sandwichelement.

Det erfordras även en gränskontrollstation där Livsmedelsverket kan utföra sina kontroller för containerhamnen. Byggnaden innefattar personalutrymmen, godsmottagningshallar och inspektionsrum. Tekniska utrymmen är lokaliserade på den övre våningen. Byggnaden är ca 670 kvm och består av stålstomme och väggar av sandwichelement.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

I Stockholm Norvik Hamn erfordras en Huvudbyggnad för Roro-hamnen. Huvudbyggnad Roro innehåller kontor för 3 rederier med en gemensam vänthall och chaufförstoaletter. Tekniska utrymmen är lokaliserade på den övre våningen. Byggnaden är knapp 600 kvm och består av stålstomme och väggar av sandwichelement.

Det erfordras även en gränskontrollstation där Livsmedelsverket kan utföra sina kontroller för containerhamnen. Byggnaden innefattar personalutrymmen, godsmottagningshallar och inspektionsrum. Tekniska utrymmen är lokaliserade på den övre våningen. Byggnaden är ca 670 kvm och består av stålstomme och väggar av sandwichelement.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 012-025038
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande
Den upphandlande enheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående periodiska meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Byggnader för RoRo och Livsmedelsverk

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/04/2019
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Roland Anderssons Bygg Aktiebolag
556284-9090
Västberga Allé 32
Hägersten
126 30
Sverige
Telefon: +46 704239826
E-post: simon@ra-bygg.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/05/2019

Send til en kollega

0.094