23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-230927
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Värnamo kommun

Sotning och brandskyddskontroll


Värnamo kommun

Koncessionsmeddelande

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Värnamo kommun
212000-0555
Stadshuset
Värnamo
331 83
Sverige
Kontaktperson: Andreas Holmer
Telefon: +46 370-377140
E-post: andreas.c.holmer@varnamo.se
Fax: +46 370-377769
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.varnamo.se/

I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43438
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43438
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Sotning och brandskyddskontroll

Referensnummer: UHN.2019.88
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
75251110
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenörens åtagande gäller Värnamo kommun.

Åtagandet omfattar lagstadgad rengöring/sotning och brandskyddskontroll inom kommunen. Entreprenören ska utföra uppdraget enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Undantaget är de objekt där kommunen medgivit fastighetsägare att själv utföra eller låta annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten.

Entreprenören ska följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd vad avser genomförande och frister och i övrigt följa gällande lagar, förordningar och andra av myndigheter utfärdade bestämmelser som äger tillämpning på entreprenörens verksamhet.

Uppdraget ska utföras enligt kommunens Bilaga 1 - Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll gällande Värnamo kommun.

Entreprenören har inte rätt att säga upp avtalet om antalet objekt ändras.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
75251110
90915000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenörens åtagande gäller Värnamo kommun.

Åtagandet omfattar lagstadgad rengöring/sotning och brandskyddskontroll inom kommunen. Entreprenören ska utföra uppdraget enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Undantaget är de objekt där kommunen medgivit fastighetsägare att själv utföra eller låta annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten.

Entreprenören ska följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd vad avser genomförande och frister och i övrigt följa gällande lagar, förordningar och andra av myndigheter utfärdade bestämmelser som äger tillämpning på entreprenörens verksamhet.

Uppdraget ska utföras enligt kommunens Bilaga 1 - Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll gällande Värnamo kommun.

Entreprenören har inte rätt att säga upp avtalet om antalet objekt ändras.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Koncessionens varaktighet
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade koncessioner
III.2) Villkor för koncessionen
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för utförande av koncessionen:
III.2.3) Information om personal som ska utföra koncessionen

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 29/05/2019
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
Jönköping
550 02
Sverige
Telefon: +46 36-156600
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Fax: +46 36-156655

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/05/2019

Send til en kollega

0.078