23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 097-235825
Offentliggjort
21.05.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Kattegatcentrets Driftsfond

Vindere

Valgt totalrådgiver

(21.05.2019)
Kjaer og Richter A/S
Mejlgade 7
8000 Aarhus

Totalrådgiverkontrakt for udvidelse af Kattegatcenteret


Kattegatcentrets Driftsfond

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Kattegatcentrets Driftsfond
16 27 82 46
Færgevej 4
Grenå
8500
Danmark
Kontaktperson: Tina Braad
Telefon: +45 72273321
E-mail: tbr@bechbruun.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kattegatcenteret.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgiverkontrakt for udvidelse af Kattegatcenteret

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten er en totalrådgiverkontrakt, som Kattegatcentret forventer at indgå som en totalrådgivningsaftale med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S.

Det kan oplyses at kontrakten indgås uden udbud, da valget af Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S som totalrådgiver er foranlediget af, at RealDania bidrag (gave) til udvidelsen er betinget af, at Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S tilknyttes projektet som totalrådgiver.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 570 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Kattegatcenteret i Grenå

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Baggrunden for at der indgås en kontrakt uden udbud er, at Kattegatcentret har modtaget tilbud om realisering af Kattegatcentret, Masterplan Fase I. Real Dania har betinget støttetilsagnet af, at Kjær & Richter, der har stået for design og projektering af Kattegatcentrets nuværende byggeri, tilknyttes realiseringen af Masterplan Fase I med Kjær & Richter som totalrådgiver.

Der er tale om en gave og ikke en gensidigt bebyrdende aftale efter udbudslovens § 24, nr. 24. Der er hverken ydelser eller penge som modydelse og derfor vurderes kontrakten ikke gensidigt bebyrdende.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

I forbindelse med at Driftfonden Kattegatcenteret har modtaget en gave, som er specifik til en bestemt virksomhed. Denne gave tager Driftfonden Kattegatcenteret imod, da der ikke er tale om en gensidigt bebyrdende aftale falder indgåeelsen af aftalen ikke ind under udbudsreglerne efter udbudlovens § 24, nr. 24 samt forabrejderne til denne lov.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
29/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Kjaer og Richter A/S
25128141
Mejlgade 7
Aarhus
8000
Danmark
Telefon: +45 86130633
E-mail: k-r@k-r.dk
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 4 570 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 570 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

Kontrakten indgås ikke inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf. Bekendtgørelse om lov om Klagenævnet for udbuds § 4, stk. 1, nr. 2

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og forbrugerstyrrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2019

Send til en kollega

0.079