23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 122-298988
Offentliggjort
27.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Västmanland

Arkitekttjänster - Program Nytt Akutsjukhus Västerås


Region Västmanland

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 120-294291)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Västmanland
232100-0172
Regionhuset
Västerås
721 89
Sverige
Kontaktperson: Andreas Rossi
E-post: andreas.rossi@regionsormland.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: https://regionvastmanland.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Arkitekttjänster - Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Referensnummer: IN-IN19-0212
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av arkitekttjänster för "Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1". Uppdraget ligger under "Program Nytt Akutsjukhus Västerås".

Notera att detta projekt är av särskilt hög komplexitet och ställer stora krav på kunskap inom relevanta områden och tidigare erfarenhet av projekt av motsvarande komplexitet.

För mer detaljerad information vänligen läs upphandlingsdokumenten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 120-294291

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: VI.4.1)
Plats där texten ska ändras: Behörigt organ vid överprövning, Ort
I stället för:

Linköping

Ska det stå:

Uppsala

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.156