23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 131-321870
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Afatek A/S

Vindere

(11.07.2019)
Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 Århus N

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på en varebørs


Afatek A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Afatek A/S
15105909
Gartnervej 40
Holmegaard
4684
Danmark
Kontaktperson: Søren Dyhr-Jensen
E-mail: sdj@afatek.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.afatek.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet selskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på en varebørs

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Afatek har til hensigt at indgå en formidlingsaftale med en mægler (Energi Danmark A/S) om, at mægleren på vegne af Afatek indkøber elektricitet på en varebørs. Afateks aftale on indkøb af elektricitet indgås således, at Afatek ejer den elektricitet, som mægleren indkøber på vegne af Afatek (kommissionsforhold). Elektriciteten skal i henhold til aftalen indkøbes på Nord Pool spot eller anden varebørs. Aftalen vedrører perioden fra 1.9.2019 til 31.12.2020 med mulighed for forlængelse med 2 gange 12 mdr. På årsbasis estimeres et forbrug på 850 MWh.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK011
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4) og IV.1.1).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for at forlænge aftalen med 2 gange 12 mdr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad II.1.7): Den samlede værdi er et estimat, da priserne fastsættes løbende ved køb på varebørs.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er Afateks vurdering, at principperne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders indkøb af elektricitet fortsat finder anvendelse, idet undtagelsesbestemmelsen i art. 31, stk. 2, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF er videreført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF, art. 32, stk. 3, litra c, og er implementeret i dansk ret i Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3, hvorfor nærværende indkøb er undtaget udbudspligt.

Kontrakten indgås i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplistede kriterier. Det følger herefter at elektriciteten indkøbes på en varebørs, at el-handelsselskabet kan handle i eget navn, men at det af formidlingsaftalen fremgår, at Afatek har ejendomsretten, og at formidlingsaftalen indeholder volumenfleksibilitet.

Afatek har i overensstemmelse med Lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, til hensigt at indgå aftalen med Energi Danmark A/S efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Energi Danmark A/S
17225898
Hedeager 5
Århus N
8200
Danmark
Telefon: +45 87426262
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2019

Send til en kollega

0.063