23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-325194
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Trollhättans kommun

Snöröjning samt halkbekämpning 2019


Trollhättans kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 130-319599)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Trollhättans kommun
212000-1546
Gärdhemsvägen 9
Trollhättan
461 83
Sverige
Kontaktperson: Sofia Stigh
E-post: sofia.stigh@trollhattan.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trollhattan.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Snöröjning samt halkbekämpning 2019

Referensnummer: 2017/00879
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90620000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser snöröjning (både med maskin/fordon och för hand) och i förkommande fall även halkbekämpning.

Vissa maskiner/fordon efterfrågas inklusive förare och i vissa fall hyra av maskiner/fordon exklusive förare.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/07/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 130-319599

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 28/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 06/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 29/08/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.139