23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-325426
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

FFV Varme A/S

FFV A/S, ny varmecentral med varmepumpe og gaskedel


FFV Varme A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
FFV Varme A/S
26721059
Korsvangen 6A
Ringe
5750
Danmark
Kontaktperson: Lisa Blenstrup Pallisgaard
Telefon: +45 40389724
E-mail: lbp@planenergi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.planenergi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FFV A/S, ny varmecentral med varmepumpe og gaskedel

Sagsnr.: 18-088
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ny varmecentral med 8 MW varmepumpe og 20 MW naturgaskedel. Om og tilbygning af eksisterende teknikbygning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

L. Fandsensvej, Faaborg, Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Offentlig udbud, forsyningsvirksomhedsdirektivet afsnit 45. Tildelingskriterie er økonomisk mest fordelagtige pris.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se udbud.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 125-306879
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

FFV A/S, ny varmecentral med varmepumpe og gaskedel

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2019

Send til en kollega

0.123