23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 135-333965
Offentliggjort
16.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Mätorganisation Omgivningspåverkan


Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
232100-0016
Box 225 50
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Peter Malmsten
E-post: peter.malmsten@sll.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://nyatunnelbanan.sll.se/sv

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mätorganisation Omgivningspåverkan

Referensnummer: FUT 2018-0374
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71353000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenadarbeten för utbyggnaden av tunnelbanan beräknas att utföras under tidsintervallet 2019–2026.

Beställaren är i behov av mätorganisationer som har att övervaka utbyggnadens omgivningspåverkan i de olika geografiskt utspridda projekten, vilket sammanfattningsvis innefattar mätning utav påverkan från vibrationsalstrande arbete, såsom sprängning och spontning och gäller huvudsakligen vibrationer men även luftstötvåg, buller/stomljud, sprickvidd, temperatur och luftfuktighet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Mätorganisation omgivningspåverkan

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71355000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Del nr 1 avser Avtalsområde Norr, vilket innefattar

Akalla - Barkarby, Odenplan - Arenastaden, samt utbyggd Depå i Högdalen

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Mätorganisation omgivningspåverkan

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
71313410
71621000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Del nr 2 avser Avtalsområde Söder, vilket innefattar

Kungsträdgården - Luma, Sofia - Skanstull Marina, Skanstull Marina - Sockenplan, samt Luma - Nacka C.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 032-072961
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/05/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/05/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/07/2019

Send til en kollega

0.093