23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 135-333970
Offentliggjort
16.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kraftringen Nät AB

Huvudentreprenad elnätstjänster 2018


Kraftringen Nät AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Kraftringen Nät AB
556228-1138
Box 25
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Anna Hellerstedt
E-post: anna.hellerstedt@ecenea.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kraftringen-nat.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Huvudentreprenad elnätstjänster 2018

Referensnummer: 18/24
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71314000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Detta är en ansökningsinbjudan för entreprenörer att ansöka om att få lämna anbud i Kraftringen Nät AB:s kommande upphandling av Huvudentreprenadavtal avseende elnätstjänster inom spänningsområde 0,4 - 145 kV.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45310000
45311000
45311200
71314100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet kommer att omfatta följande produktområde avseende elnätstjänster inom spänningsområde 0,4-145 kV:

1. Anslutningar

2. Mät

3. Underhåll

4. Projekt

5. Ledningsanvisning

Entreprenaderna kommer för närvarande att utföras i följande elnätsområden:

LMA Lomma

LUN Lund

HOR Höör

RSJ Ringsjö

BJK Björnekulla

KPN Klippan

HLB Hallabro

TOS Torsås

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 184-417397
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/03/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/07/2019

Send til en kollega

0.078