23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 138-341184
Offentliggjort
19.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Ramavtal Inventering av teknik i plankorsningar


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Telefon: +46 771921921
E-post: tim.lees@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Inventering av teknik i plankorsningar

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget består i att planera inför och på plats inventera avropade plankorsningar, samt rapportera resultatet i Plk-webb. Avrop över hela landet kan förekomma. Se Uppdragsbeskrivning

För mer information.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Inventering av teknik i plankorsningar

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget består i att planera inför och på plats inventera avropade plankorsningar, samt rapportera resultatet i Plk-webb. Avrop över hela landet kan förekomma. Se Uppdragsbeskrivning för mer information.

Uppskattningsvis kommer Trafikverket avropa inventeringar till ett värde av ca 10 MSEK under

År 2019, därefter är det beräknade årliga behovet ca 100 inventeringar. Någon specifik inköpsvolym kan inte garanteras utan beror på beställarens behov.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Förlängning 2 + 2 år

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Urval genom TransQ

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Inventering av teknik i plankorsningar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Projektengagemang Sweden AB
SE556330260201
Box 47146 --
Stockholm
100 74
Sverige
Telefon: +46 105160000
E-post: anbudpe@pe.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://https://www.projektengagemang.se/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Inventering av teknik i plankorsningar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sweco Rail AB
556767-9849
Box 34044
Stockholm
100 26
Sverige
Telefon: +46 104846824
E-post: michaela.winter@sweco.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.sweco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/07/2019

Send til en kollega

0.109