23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-342945
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mölndalsbostäder Aktiebolag

Ramavtal Relining


Mölndalsbostäder Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Mölndalsbostäder Aktiebolag
556015-2885
Ekonomiavdelningen
Mölndal
431 82
Sverige
Kontaktperson: Anne-Christine Ehn
E-post: anne-christine.ehn@colligio.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.molndalsbostader.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Relining

Referensnummer: MAB 62/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45232100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalet avser relining-arbeten i beställarens fastighetsbestånd i enlighet med teknisk rambeskrivning samt avrop.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 2 899 500.00 SEK / Högsta anbud: 28 999 500.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45231100
45231300
45232150
45232411
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet avser relining-arbeten i beställarens fastighetsbestånd i enlighet med teknisk rambeskrivning samt avrop.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning samt offererad organisations kompetens, arbetssätt och erfarenhet av arbeten med denna typ av arbeten / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-252863
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Proline Väst AB
556914-6771
Box 114
Sollentuna
191 22
Sverige
E-post: alexander.hedenstedt@proline-group.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 2 899 500.00 SEK / Högsta anbud: 2 899 501.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätt
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/07/2019

Send til en kollega

0.109