23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 140-345762
Offentliggjort
23.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

VELLINGE KOMMUN

Avfallshämtning inom Vellinge kommun


VELLINGE KOMMUN

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
VELLINGE KOMMUN
212000-1033
Norrevångsgatan 3
Vellinge
235 81
Sverige
Telefon: +46 40-425000
E-post: info@vellinge.se
Fax: +46 40-420477
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vellinge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Avfallshämtning inom Vellinge kommun

Referensnummer: Tn 2019/148
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden:

Anbudsområde 1: Restavfall, matavfall, trädgårdsavfall, grovavfall, särskilt angivet avfall som omfattas av producentansvar samt farligt hushållsavfall.

Anbudsområde 2: Slam

Uppdraget avser all avfallshämtning inom hela Vellinge kommun (dvs samtliga tätorter och landsbygd som tillhör Vellinge kommun). Anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller båda anbudsområden och kan även tilldelas avtal avseende ett eller båda anbudsområden. Anbud kan inte lämnas för del av anbudsområde.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 222 560 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Restavfall, matavfall, trädgårdsavfall, grovavfall, särskilt angivet avfall som omf. av producentansvar samt farligt hush.avfall..

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90500000
90511000
90511200
90511300
90511400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vellinge kommun

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsområde 1: Restavfall, matavfall, trädgårdsavfall, grovavfall, särskilt angivet avfall som omfattas av producentansvar samt farligt hushållsavfall.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Slam

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90460000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vellinge kommun

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsområde 2: Slam

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 028-062630
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Avfallshämtning inom Vellinge kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ohlssons i Landskrona AB
556559-3497
Varvsvägen 91
Landskrona
261 35
Sverige
Telefon: +46 722-455400
E-post: joakim.borneus@ohlssons.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 215 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 222 560 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Avfallshämtning inom Vellinge kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Puls - Planerad Underhållsservice AB
556379-1259
Verkstadsvägen 2
Staffanstorp
245 34
Sverige
E-post: john.petersen@pulsab.se
Nuts-kod: SE224
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 7 560 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 222 560 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Box 4522
Malmö
203 20
Sverige
Telefon: +46 40-353500
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Fax: +46 40-972490

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/07/2019

Send til en kollega

0.232