23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 145-357283
Offentliggjort
30.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.09.2019 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246686&B=DK_UDBUD

Udbyder

Faxe Spildevand A/S

Vindere

Tømningsordning i Vordingborg Kommune

(11.11.2019)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Tømningsordning i Faxe Kommune

(11.11.2019)
Ringsted Slamsugning ApS
Tinvej 12
4100 Ringsted

Tømningsordning for bundfældningstanke


Faxe Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Faxe Spildevand A/S
31498341
Jens Chr. Skous Vej 1
Haslev
4690
Danmark
Kontaktperson: Timm Bochdam
Telefon: +45 30212385
E-mail: tbo@faxeforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.faxeforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322599

I.1) Navn og adresser
Vordingborg Spildevand A/S
30692438
Brvejen 10
Vordingborg
4760
Danmark
Kontaktperson: Karen Eiken Jensen
Telefon: +45 55353721
E-mail: keje@vordingborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vordingborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246686&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Orbicon A/S
21265543
Linnés allé 2
Høje Tåstrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Peter Emil Blok
Telefon: +45 42145474
E-mail: pemb@orbicon.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.orbicon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246686&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsselskab

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke

 

Sagsnr.: 1311900089
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Faxe Spildevand A/S og Vordingborg Spildevand A/S udbyder hermed den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke (og samletanke) i et fælles udbud. Tømningsordningerne udbydes med hver sin delkontrakt for hhv. Faxe Kommune og Vordingborg Kommune. Tømningsordningen i Faxe Kommune omfatter ca. 2 550 bundfældningstanke og 34 samletanke. Tømningsordningen i Vordingborg Kommune omfatter ca. 4 547 bundfældningstanke (og ingen samletanke).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144410
42996800
44611420
90513700
90460000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

4690 Haslev

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakt 1: Tømningsordning i Faxe Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder, 1 år ad gangen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på kontraktforlængelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144410
42996800
44611420
90513700
90460000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

4760 Vordingborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakt 2: Tømningsordning i Vordingborg Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 220 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder, 1 år ad gangen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på kontraktforlængelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Det er en forudsætning at tilbudsgiver har vognmandstilladelse til transport af spildevandsslam.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, navnlig udbudsbeskrivelsen samt arbejdsbeskrivelsen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/09/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 06/03/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/09/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Elektronisk via EU-Supply

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivere har ikke mulighed for at være til stede ved åbning af tilbud. Licitationsresultat fremsendes umiddelbart efter åbning til alle bydende.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af Udbudslovens afsnit II eller III eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/07/2019

Send til en kollega

0.062