23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 152-375163
Offentliggjort
08.08.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udenrigsministeriet

Vindere

Delaftale 6: Danidas undervisningsmateriale, som udgives i tilknytning til Børnenes U-landskalender

(25.09.2020)
INVIRKE Aps
C/O Schillerhuset, Nannasgade 28
2200 København N

Delaftale 6: Danidas undervisningsmateriale, som udgives i tilknytning til Børnenes U-landskalender

(25.09.2020)
Morten Bak Grafisk Design
Store Kongensgade 77a
1264 København K

Delaftale 2: Analyse af målgrupper

(25.09.2020)
Advice, Ledelses- og Kommunikationsrådgivning A/S
Gammel Kongevej 3E
1610 København V

Delaftale 1: Strategisk intern og ekstern kommunikation, herunder kampagne- og markedsføringsaktiviteter

(25.09.2020)
Operate A/S
Jesper Brochmands Gade 10
2200 København N

Delaftale 5: Ad hoc indholdsydelser i form af video og podcast

(25.09.2020)
OTW A/S
Havneholmen 33
1561 København V

Delaftale 4: Ad hoc indholdsydelser i form af tekst, billeder og grafisk design

(25.09.2020)
Kontrapunkt A/S
Nikolaj Plads 2
1067 København K

Delaftale 3: Magasinproduktion af Magasinet 360 grader

(25.09.2020)
OTW A/S
Havneholmen 33
1561 København V

Delaftale 3: Magasinproduktion af Magasinet 360 grader

(25.09.2020)
Aller Media A/S
Havneholmen 33
1561 København V

Delaftale 6: Danidas undervisningsmateriale, som udgives i tilknytning til Børnenes U-landskalender

(25.09.2020)
Publikum Kommunikation ApS
Brogårdsvej 22
2820 Gentofte

Delaftale 5: Ad hoc indholdsydelser i form af video og podcast

(25.09.2020)
Aller Media A/S
Havneholmen 33
1561 København V

Delaftale 6: Danidas undervisningsmateriale, som udgives i tilknytning til Børnenes U-landskalender

(25.09.2020)
Pluralis ApS
C/O Schillerhuset, Nannasgade 28
2200 København N

Udbud af kommunikations- og layoutydelser samt tilrettelæggelse og produktion af undervisningsmaterialet


Udenrigsministeriet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udenrigsministeriet
43271911
Asiatisk Plads 2
København K
1448
Danmark
Kontaktperson: Louise Hilton Saggau
E-mail: lhi@horten.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8bc53805-6b77-4b2f-8145-772a4ea50b31/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8bc53805-6b77-4b2f-8145-772a4ea50b31/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8bc53805-6b77-4b2f-8145-772a4ea50b31/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8bc53805-6b77-4b2f-8145-772a4ea50b31/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kommunikations- og layoutydelser samt tilrettelæggelse og produktion af undervisningsmaterialet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79413000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udenrigsministeriet ønsker at indgå en rammeaftale om kommunikations- og layoutydelser samt tilrettelæggelse og produktion af undervisningsmaterialer til Udenrigsministeriet.

Rammeaftalen omfatter blandt andet strategisk intern og ekstern kommunikation samt kampagne- og kommunikationsaktiviteter. Analyse af målgrupper og evaluering af kommunikation med henblik på, at Udenrigsministeriet kan effektivisere sin kommunikationsindsats, herunder målrette kommunikationen og ressourcer bedre. Magasinproduktion, herunder magasinlayout, distribution, abonnementsstyring og annoncesalg. Ad hoc ydelser inden for design, opsætning, grafik og video- og podcastproduktion. Produktion og udarbejdelse af Danidas undervisningsmateriale tilknyttet Børnenes U-landskalender.

Rammeaftalen udbydes i 6 delaftaler. For hver delaftale vil der blive indgået aftale med 3 leverandører efter kaskademodellen. Hver delaftale indgås for en 4-årig periode med forventet ikrafttrædelse 6.3.2020.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Strategisk intern og ekstern kommunikation, herunder kampagne- og markedsføringsaktiviteter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79413000
79341000
79416000
79822500
92111200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København 1448

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

UM er en stor organisation, der varetager opgaver på en lang række arbejdsområder. Den strategiske rådgivning omhandler kommunikation i forhold til alle (danske og udenlandske) målgrupper, samt både intern og ekstern kommunikation, og i forhold til alle kommunikationsplatforme, dog med primært fokus på digitale løsninger. Kommunikationsopgaverne under indeværende delaftale vil derfor variere og omfatte kommunikation på forskellige niveauer og i forskellige sammenhænge.

UM ønsker, at leverandøren på denne delaftale kan agere som strategisk kommunikationsrådgiver med de digitale platforme som det centrale omdrejningspunkt. Målet er, at UMs kommunikation bliver mere præcis og gennemslagskraftig samt mere vedkommende for målgrupperne i Danmark såvel som i udlandet. Delaftalen omfatter følgende opgavetyper:

1) Rådgivning om strategisk ekstern kommunikation, herunder public diplomacy og brandingstrategier;

2) Rådgivning om og udvikling af handlingsplaner og kampagner inden for særlige indsatsområder samt tilrettelæggelse og gennemførelse heraf;

3) Rådgivning vedrørende digital markedsføring samt udvikling af udvalgte, større markedsføringstiltag;

4) Rådgivning vedrørende strategisk intern kommunikation og ledelseskommunikation samt implementering af tiltag inden for disse områder;

5) Rådgivning om og gennemførelse af employer branding- og employee advocacy-aktiviteter;

6) Redaktionelt og grafisk arbejde - research til og produktion af indhold i tilknytning til ovennævnte kommunikationsaktiviteter indeholdt under denne delaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der på en delaftale modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil UM udvælge de 5 virksomheder, der af UM vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte ydelse.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 5 virksomheder, som via referencerne:

(1) Har mest relevant erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver. Det vil være en fordel, hvis ansøger har erfaring med opgaver for offentlige institutioner.

UM vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår (1) henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Analyse af målgrupper

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79320000
79419000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København 1448

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaverne under denne delaftale omfatter analyser af målgrupper. UM ønsker at kunne gennemføre analyser af målgrupper for, gennem kendskab til sine målgrupper, at kunne målrette og versionere sine kommunikationsaktiviteter præcist og dermed skabe størst mulig gennemslagskraft for kommunikationen, ligesom kendskab til målgrupper kan danne grundlag for strategiske valg og ressourceprioriteringer. UM står selv for udførelsen af visse kommunikationsaktiviteter, mens andre aktiviteter gennemføres med bistand fra eksterne leverandører.

Delaftalen omfatter følgende:

1) Tilrettelæggelse og gennemførelse af målgruppeanalyser, herunder udarbejdelse af analyse- og rapporteringsdesign, indsamling af data og udarbejdelse af analyserapport.

Generelt for opgaveløsningen gælder, at leverandørens bidrag skal være af høj faglig kvalitet og fungere i en kontekst med politisk bevågenhed og offentlig opmærksomhed. Leverandøren skal derfor i både planlægning og substans udvise politisk forståelse og vise forståelse for beslutnings- og arbejdsgangene i et ministerium. Leverandøren skal efter behov samarbejde med andre af UMs leverandører på kommunikationsområdet. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af det område, som leverandøren skal kunne løse opgaver indenfor, og der gives et eksempel på en opgavetype.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der på en delaftale modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil UM udvælge de 5 virksomheder, der af UM vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte ydelse.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 5 virksomheder, som via referencerne:

(1) Har mest relevant erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver. Det vil være en fordel, hvis ansøger har erfaring med opgaver for offentlige institutioner.

UM vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår (1) henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Magasinproduktion af Magasinet 360 grader

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79822500
79980000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Københavns 1448

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale vedrører Magasinet 360 o – Verden i Udvikling ang. magasinlayout og grafik på tryk og digitalt, distribution, annoncesalg og abonnementsstyring.

Magasinet 360o er Danmarks globale magasin, der dækker verden i udvikling, dokumenterer Danmarks engagement i verden og inspirerer læseren til selv at gøre en forskel. Alle historier produceres af journalister og fotografer og tager deres afsæt i FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling under emner som politik og rettigheder, klima, sikkerhed og migration, business, tech og innovation og ideer, kunst og kultur. Magasinet 360o udkommer på print 5 gange årligt i 28 500 eksemplarer og læses af minimum 100 000. Magasinet har et omfang på 68 sider inkl. omslag. Formatet er 19 x 26 cm. Sproget er dansk. Magasinet udkommer også digitalt på sit eget website fra efteråret 2019 og på egne sociale medie platforme. Der henvises til magasinets hjemmeside: www.magasinet360.dk

Magasinet er finansieret og udgivet af UM, men har armslængde og udtrykker ikke nødvendigvis ministeriets synspunkter. Magasinet er udkommet siden 1974 i forskellige formater, tidligere under navnet Udvikling.

Leverandøren skal kunne levere følgende ydelser til UM evt. sammen med en eller flere underleverandører:

- Layout af papirmagasinet i en contentstation til tryk og digital udgivelse inkl. licens (nuværende Woodwing),

- Ad hoc grafik (illustrationer, infografik og animationer) til website og sociale medie-platforme,

- Korrektur,

- Distribution af ca. 20 000 eksemplarer af 68 sider på 115 gram,

- Abonnementshåndtering,

- Annoncesalg.

Redaktionel tilrettelæggelse af magasinerne og tryk er ikke en del af dette udbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der på en delaftale modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil UM udvælge de 5 virksomheder, der af UM vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte ydelse.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 5 virksomheder, som via referencerne:

(1) Har mest relevant erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver. Det vil være en fordel, hvis ansøger har erfaring med opgaver for offentlige institutioner.

UM vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår (1) henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Ad hoc indholdsydelser i form af tekst, billeder og grafisk design

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79822500
79821100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Københavns 1448

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale vedrører ad hoc indholdsydelser i form af både trykte og digitale produkter og omfatter følgende områder:

1) Layout og tryk af publikationer;

2) Grafiske opgaver til digital kommunikation;

3) Diverse tryksager og enkeltstående grafiske opgaver;

4) Opdatering og vedligeholdelse af Udenrigsministeriets designmanual;

5) Billedbehandling og billedresearch;

6) Let tekstbearbejdning og korrektur;

7) Projektledelse og produktionsstyring, herunder samarbejde med trykkeri, som Udenrigsministeriet er forpligtet til at bruge iflg. Statens indkøbsaftale.

UM publicerer typisk på dansk og/eller engelsk. Dansk og engelsk er i denne sammenhæng ligeværdige. Der kan i forholdsvis få tilfælde forekomme publicering på andre sprog end dansk og engelsk. Alt materiale, som leverandøren udarbejder eller indhenter i forbindelse med aftalens opfyldelse, skal stilles til rådighed for UM i redigerbart format (Word-format, 3D, modelfiler) og på en sådan måde, at UM kan anvende materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart, uden at leverandørens bistand dertil er nødvendig. Alt materiale til digitale medier, inkl. PDF'er, skal til enhver tid opfylde de for UM gældende krav om tilgængelighed.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der på en delaftale modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil UM udvælge de 5 virksomheder, der af UM vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte ydelse.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 5 virksomheder, som via referencerne:

(1) Har mest relevant erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver. Det vil være en fordel, hvis ansøger har erfaring med opgaver for offentlige institutioner.

UM vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår (1) henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Ad hoc indholdsydelser i form af video og podcast

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
92111200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Københavns 1448

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter følgende områder:

1) Videoproduktion, herunder tekstning velegnet til digitale mediekanaler;

2) Lydproduktion (til fx podcasts).

For alle opgavetyperne gælder følgende:

Ydelser leveret af leverandøren skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i UMs designmanual, med mindre UM har specificeret andet ved bestillingen.

Alt materiale, som leverandøren udarbejder eller indhenter i forbindelse med aftalens opfyldelse, skal stilles til rådighed for UM i redigerbart format (Word-format, 3D, modelfiler) og på en sådan måde, at UM kan anvende materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart, uden at Leverandørens bistand dertil er nødvendig. Alt materiale til digitale medier skal til enhver tid opfylde de for UM gældende krav om tilgængelighed.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der på en delaftale modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil UM udvælge de 5 virksomheder, der af UM vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte ydelse.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 5 virksomheder, som via referencerne:

(1) Har mest relevant erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver. Det vil være en fordel, hvis ansøger har erfaring med opgaver for offentlige institutioner.

UM vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår (1) henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6: Danidas undervisningsmateriale, som udgives i tilknytning til Børnenes U-landskalender

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39162110
79413000
79341400
79416000
79419000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København 1448

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter tilrettelæggelse, produktion, drift og videreudvikling af Danidas undervisningsmateriale, som udgives i tilknytning til Børnenes U-landskalender (BUK) til brug i folkeskolens 1.-5. klasse samt løbende opgaver vedrørende udvikling og koordination af aktiviteterne omkring BUK. Leverandøren skal levere de af UM bestilte ydelser vedrørende tilrettelæggelse, produktion og videreudvikling af undervisningsmaterialet. Delaftalen vedrører fire udgivelser af undervisningsmaterialet, som skal udkomme i efteråret i hhv. 2021, 2022, 2023 og 2024. Hver udgivelse har en produktionstid, der strækker sig fra juni i ét år til maj i det tredje år derefter. Til produktionstid medregnes også evalueringen af materialerne, som gennemføres efter udgivelsen.

Delaftalen omfatter følgende hovedopgaver:

- Varetagelse af projektlederrolle i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmaterialet – herunder samarbejde med NGO’en, som står for årets projekt samt med relevante afdelinger i DR i tæt koordination med UM,

- Indgåelse af aftaler med underleverandører, som f.eks. forfatter(e), fotograf(er), pædagogiske konsulenter m.fl.,

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af rejse til projektland,

- Udarbejdelse og produktion af elevbog, lærervejledning, små videofilm, opgaver og undervisningsforløb, udvikling og drift af undervisningsunivers og platformen på u-landskalender.dk samt tilhørende app. Materialet skal udarbejdes i forhold til Fælles Mål og de anbefalinger for fagene, som indgår heri (se https://www.emu.dk/grundskole),

- Udvikling og gennemførelse af kompetenceopbyggende aktiviteter for lærere ift. brug af materialet,

- Markedsføring og PR af undervisningsmaterialet og indgå i samarbejde om markedsføring af BUK som helhed,

- Samarbejde med DR og NGO om udarbejdelse af pap-lågekalender,

- Koordinering af salg, tryk, distribution og logistik af undervisningsmaterialet, herunder gennemførelse af mini-udbud på tryk af bøgerne under statens indkøbsaftale for trykkeriydelser og samarbejde med UMs distributør,

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af evaluering af undervisningsmaterialet – herunder analyse af digitale data,

- Strategisk videreudvikling af undervisningsmaterialet og bidrag.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der på en delaftale modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil UM udvælge de 5 virksomheder, der af UM vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte ydelse.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 5 virksomheder, som via referencerne:

(1) Har mest relevant erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver. Det vil være en fordel, hvis ansøger har erfaring med opgaver for offentlige institutioner.

UM vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår (1) henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs., at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital);

2) Soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Ansøgers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4.

Ansøgers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende ansøgers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se vedlagte støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte delaftale. Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et. Bemærk: De fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(3) Ansøger skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et, pkt. IV.C.1b.

For hver delaftale forstås "tilsvarende" opgaver, som:

- Delaftale1: Levering af kommunikationsopgaver med en kontraktværdi pr. år på minimum 1 800 000 DKK,

- Delaftale 2: Udarbejde af analyser for udvalgte målgrupper med en kontraktværdi pr. år på minimum 250 000 DKK,

- Delaftale 3: Magasinproduktion, herunder magasinlayout, distribution, abonnementsstyring og annoncesalg med en kontraktværdi pr. år på minimum 1 600 000 DKK,

- Delaftale 4: Levering ad hoc ydelser inden for bl.a. tekst, billeder og grafisk design med en kontraktværdi pr. år på minimum 1 000 000 DKK,

- Delaftale 5: Levering af ad hoc ydelser inden for video og lydproduktion med en kontraktværdi pr. år på minimum 1 200 000 DKK,

- Delaftale 6: Udarbejdelse af undervisningsmateriale til folkeskolens klassetrin 0-5 klasse med en kontraktværdi pr. år på minimum 3 900 000 DKK.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD'et for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder vilkår om:

— tildeling af opgaver under kaskademodellen, herunder hvornår nr. 2 og nr. 3 tildeles opgaver, jf. rammeaftalens pkt. 10,

— Bod på 1% af honoraret pr. leveranceaftale pr. døgn ved overskridelse af en aftalt tidsfrist, jf. rammeaftalens pkt. 12.1,

— Fuldkommen tavshedspligt, jf. rammeaftalens pkt. 18,

— Arbejdsklausul og CSR-krav, jf. rammeaftalens pkt. 22.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/09/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/10/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Udbuddet.dk, hvor ESPD løsningen er integreret. Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte delaftale, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delaftaler, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Det fulde udbudsmaterialet for alle 6 delaftaler er tilgængeligt på Udbuddet.dk Eventuelle spørgsmål bedes ligeledes stillet via Udbuddet.dk

For hver delaftale vil der blive indgået aftale med 3 leverandører. Tildeling sker ved direkte tildeling efter kaskademodellen. Leverandørerne rangeres som nr. 1, 2 og 3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Rangeringen af Leverandørerne forbliver den samme i hele kontraktperioden. Når UM har behov for at få udført en ydelse, anmodes Leverandør 1 om at udføre ydelsen, jf. "Bestilling af Ydelser" Rammeaftalens pkt. 7. Afslår Leverandør 1 at udføre bestillingen eller opfyldes en Leveranceaftale ikke, går UM til Leverandør nr. 2 og (hvis Leverandør nr. 2 tilsvarende afslår eller undlader opfyldelse), til Leverandør nr. 3. Leverandøren kan – og bør - afvise en bestilling, hvis Leverandøren vurderer, at den fastsatte tidsfrist for bestillingens udførelse ikke kan overholdes.

Hvis Leverandøren derimod har accepteret en bestilling og parterne har indgået en Leveranceaftale, kan Leverandøren ikke undlade at levere, herunder med henvisning til, at den fastsatte tidsfrist ikke kan overholdes. Hvis parterne har indgået en Leveranceaftale, som Leverandøren ikke korrekt opfylder til den aftalte tid, er Leverandøren ikke berettiget til betaling for sine ydelser under den pågældende Leveranceaftale. UM vil samtidig være berettiget til at anmode Leverandør nr. 2 om at udføre den berørte Bestilling.

Tildelingsproceduren er nærmere beskrevet i Rammeaftalens pkt. 7 og 11.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv, og UM er således berettiget til at undlade at anvende Rammeaftalen. Adgangen til at undlade at anvende Leverandøren vil navnlig være relevant, hvis UM vurderer, at Leverandørens tilbud er for højt, i forhold til UMs forventninger til omfanget af en given bestilling. I sådanne tilfælde er UM berettiget til at gennemføre en benchmarking (indhentelse af "kontrolbud") og tildele ydelsen til den næste Leverandør på Rammeaftalens, jf. pkt. 11, eller en ekstern leverandør i det omfang dette kan ske i overensstemmelse med udbudsreglerne. UM ønsker et så bredt konkurrencefelt som muligt, herunder SMV'er og andre mindre virksomheder. Ansøgerne opfordres til at byde ind med underleverandører eller indgå i et konsortium, for at kunne løfte opgaverne på den konkrete delaftale.

Er ansøger et konsortium eller en lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. støttevirksomhed), skal deltagerne i konsortiet/sammenslutningen hæfte solidarisk for Rammeaftalens opfyldelse.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet gælder endvidere, at ansøger skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den konkrete delaftale.

Tilbudsgiver kan byde på en eller flere af delaftalerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud: En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/08/2019

Send til en kollega

0.156