23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-383702
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Västvatten AB

Förfrågan strategisk partnering "Nybyggnad och renovering av vattenreservoar"


Västvatten AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Västvatten AB
556901-9622
Kanslibacken 9
Uddevalla
451 34
Sverige
Kontaktperson: Erik Holmgren
E-post: erik.holmgren@vastvatten.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vastvatten.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Förfrågan strategisk partnering "Nybyggnad och renovering av vattenreservoar"

Referensnummer: 19/1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45232154
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

För att upprätthålla en tillförlitlig vattenförsörjning, tryckmässigt och flödesmässigt i Västvattens medlemskommuner behöver Västvatten bygga nya och eventuellt renovera ett antal vattenreservoarer.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45232100
45232150
71242000
71311000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

För att upprätthålla en tillförlitlig vattenförsörjning, tryckmässigt och flödesmässigt i Västvattens medlemskommuner behöver Västvatten bygga nya och eventuellt renovera ett antal vattenreservoarer.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 060-140135
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandligen har avbrutits. Ny upphandling kommer att genomföras.

Visma annons: https://opic.com/id/afehksiydu

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.125