23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-383712
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
09.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245779&B=TREFORVARME_OLD

Udbyder

SERVIA A.m.b.a.

Opdateringer

Annullering
(17.10.2019)

Ordregiver har konstateret forkert data, indeholdt i krav af grundlæggende karakter. Ordregiver har vurderet kravene til at være uopfyldelige og har valgt at aflyse nærværende udbud. Ordregiver forventer dog at udbyde de udbudte genstande igen snarest og efter revideret kravspecifikation.

Annullering
(17.10.2019)

Ordregiver har konstateret forkert data, indeholdt i krav af grundlæggende karakter. Ordregiver har vurderet kravene til at være uopfyldelige og har valgt at aflyse nærværende udbud. Ordregiver forventer dog at udbyde de udbudte genstande igen snarest og efter revideret kravspecifikation.

Fjernaflæste afregningsmålere til hhv. vand og varme med tilhørende kommunikationsudstyr


SERVIA A.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
SERVIA A.m.b.a.
40 53 22 85
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mette Jørgensen
Telefon: +45 70505050
E-mail: mejo@servia.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352196

I.1) Navn og adresser
TREFOR Vand
20 80 64 00
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mette Jørgensen
E-mail: mejo@trefor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor.dk

I.1) Navn og adresser
TREFOR Varme
17 01 01 31
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mette Jørgensen
E-mail: mejo@trefor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor.dk

I.1) Navn og adresser
TREFOR Infrastruktur
39 17 42 19
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mette Jørgensen
E-mail: mejo@trefor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245779&B=TREFORVARME_OLD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245779&B=TREFORVARME_OLD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fjernaflæste afregningsmålere til hhv. vand og varme med tilhørende kommunikationsudstyr

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38552000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på fjernaflæste afregningsmålere til vand med tilhørende kommunikationsudstyr og fjernaflæste afregningsmålere til varme med tilhørende kommunikationsudstyr. Opgaven udbydes i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Fjernaflæste afregningsmålere til vand med tilhørende kommunikationsudstyr,

- Delaftale 2: Fjernaflæste afregningsmålere til varme med tilhørende kommunikationsudstyr.

Formålet med indgåelse af delaftalerne er at sikre leverance af fjernaflæste afregningsmålere til nye anlæg og vedligeholdelse af Ordregivers forsyningsanlæg.

Begge delaftaler på de udbudte ydelser udbydes som en 3-årig rammeaftale med option på forlængelse i yderligere 2 x 12 måneder.

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Fjernaflæste afregningsmålere til vand med tilhørende kommunikationsudstyr

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32570000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på fjernaflæste afregningsmålere til vand med tilhørende kommunikationsudstyr.

Formålet med indgåelse af delaftalen er at sikre leverance af fjernaflæste afregningsmålere til nye anlæg og vedligeholdelse af Ordregivers forsyningsanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delaftalen kan forlænges i 2 x 12 mdr.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer omkring økonomisk og finansiel styrke samt bedste erfaring med tilsvarende ydelser. I forhold til sidstnævnte vil Ordregiver udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest sammenlignelige referencer i forhold til den delaftale, som ansøger anmoder om prækvalifikation til.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delaftalen kan forlænges i 2 x 12 mdr.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Fjernaflæste afregningsmålere til varme med tilhørende kommunikationsudstyr

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32570000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på fjernaflæste afregningsmålere til varme med tilhørende kommunikationsudstyr.

Formålet med indgåelse af delaftalen er at sikre leverance af fjernaflæste afregningsmålere til nye anlæg og vedligeholdelse af Ordregivers forsyningsanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delaftalen kan forlænges i 2 x 12 mdr.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer omkring økonomisk og finansiel styrke samt bedste erfaring med tilsvarende ydelser. I forhold til sidstnævnte vil Ordregiver udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest sammenlignelige referencer i forhold til den delaftale, som ansøger anmoder om prækvalifikation til.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delaftalen kan forlænges i 2 x 12 mdr.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2019

Send til en kollega

0.109