23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 172-419845
Offentliggjort
06.09.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Odense Kommune

Vinterværksted


Odense Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Søren Tuemand
Telefon: +45 23991613
E-mail: soetu@odense.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a535ebde-73b8-48d1-8eef-ac524e40ee00/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Vinterværksted

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Som forberedelse af udbuddet afholder Odense Kommune høring. Formålet er at indsamle markedets erfaringer og holdninger til en række spørgsmål, som bygger på Odense Kommunes overvejelser.

Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at afgive bemærkninger til øvrige emner og generelle kommentarer der kan være relevant for Odense Kommune, i forbindelse med det kommende udbud.

Høringen kan findes på følgende adresse - https://www.comdia.com/odensekommune/ide-udbud/vintervaerksted

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44113910
50112100
50114100
50114200
50114000
50112000
45500000
45255400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter drift og administration af vedligeholdelsescentret (vinterværkstedet), drifts- og vedligeholdelsesopgaver, herunder klargøring og eftersyn, ind- og udlevering af materialer fra materialpladsen, bestilling af salt, samt reparation af ordregivers vintermateriel mm. i perioden fra 1.5.2020 og 4 år frem. Arbejdet skal hovedsageligt udføres fra Odense Kommunes værkstedsbygning på Olfert Fischersvej 25 i Odense. Den forventede omsætning udgør omkring 3-4 000 000 årligt inkl. køb af reservedele.

Høringen afholdes med henblik på:

1) at undersøge om der er interesse for udbuddet og om der er leverandører i markedet, som kan løfte opgaven;

2) at indsamle markedets erfaringer og holdninger til en række spørgsmål.

Odense Kommune varetager opgaver forbundet med vintertjeneste på alle kommunale veje samt enkelte private fællesveje mv. Opgaverne vedr. vintertjenesten er udliciteret og gennemføres af eksterne leverandører, der selv leverer lastbiler og traktorer, hvortil Odense Kommune stiller vintermateriel til rådighed, herunder sneplov og saltspredere mv. Det er bl.a. disse som vinterværkstedet skal servicere og vedligeholde.

Ordregiver forventer at vintermateriellet ved beredskabsperiodens start i 2020, vil bestå af ca. 230 forskellige enheder, fordelt på følgende materielgrupper:

Saltanlæg:

- 3 stk. blandeanlæg, EpoMix 20,

- 2 stk. saltsilo på stativ,

= 3 stk. SOBO 20 saltstok.

Lastbilspredere:

- 6 stk. Epoke - SH 3802,

- 12 stk. Epoke - Sirius SH 4902.

Liftophængte spredere – traktor:

- 8 stk. Epoke saltspreder, TP 9,

- 14 stk. Epoke saltspreder, TP 3,

- 14 stk. Rauch saltspreder, AXEO 18,

- 7 stk. Epoke-HCW, væskespreder 300/6 og 800/12.

Lastbilplove:

- 4 stk. Epoke - sideplov, SPS 300 og SP 310,

- 14 stk. Villeton - sideplov, VSH 3210 og 3600,

- 3 stk. Epoke – spidsplov, V115,

- 18 stk. hydraulikstationer til lastbiler.

Traktorkoste:

- 3 stk. FOG mekanisk fejemaskine,

- 7 stk. Stensballe mekanisk fejemaskine.

Traktorplove:

- 18 stk. Epoke, JST, B 300/350,

- 10 stk. Epoke, SPS, B 240 eller 275,

- 3 stk. FM, ATS,

- 19 stk. FM, TS,

- 20 stk. GMR, B 1,3 / 1,5 / 1,7,

- 1 stk. Øvrige combiplove,

- 12 stk. A-rammer.

- 17 stk. Svingrammer og Multifronte.

Traktorvogne

• 3 stk. bugseret kærre til saltspreder m.m.

Pladsmateriel:

- 1 stk. lastbil, Volvo, FL 6, med veksellad,

- 1 stk. traktor, MC. Cormic, CX 85,

- 2 stk. teleskoplæssere,

- 1 stk. gaffeltruck.

Materiellet vil løbende blive udskiftet, og kunne erstattes med andre typer materiel, der vil indgå i entreprisen.

Arbejdet har hidtil været gennemført af Odense Auto-el ApS, og det er Odense Kommunes forventning, at der i forbindelse med det nye udbud, vil blive gennemført virksomhedsoverdragelse af 3 medarbejdere, der hidtil har udført arbejdet hos den nuværende leverandør.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/10/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2019

Send til en kollega

0.109