23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 175-425943
Offentliggjort
11.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.10.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/113114319.aspx

Udbyder

Nomi4s i/s

Vindere

Mobilkomprimatorer

(06.12.2019)
Rubæk & Co A/S
Knud Bro Allé 8
3660 Stenløse

Hejseladscontainere

(06.12.2019)
Lasto A/S
Vejlevangen 5
5300 Kerteminde

Levering af hejseladscontainere og mobilkomprimatorer til genbrugspladser hos NOMI4S


Nomi4s i/s

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nomi4s i/s
Hjermvej 19
Holstebro
7500
Danmark
Kontaktperson: Steffan Vaaben, COWI på vegne af Nomi4s i/s
E-mail: sev@cowi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/113114319.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/113114319.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/113114319.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud på levering af hejseladscontainere og mobilkomprimatorer til genbrugspladser hos NOMI4S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nomi4s i/s er et fælleskommunale affaldsselskab, der varetager driftsrelaterede opgaver som indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer, drift af genbrugspladser m.v. for ejerkommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

De 4 ejerkommuner i Nomi4s i/s (kaldet Nomi4s) er ved at optimere genbrugspladsstrukturen og herunder at driftsoptimere og etablere nye genbrugspladser og Nomi4s skal i den forbindelse have indkøbt nye hejseladscontainere i forskellige størrelser og nye mobilkomprimatorer.

Nomi4s udbyder derfor levering af hejseladscontainere og mobilkomprimatorer til genbrugspladser hos Nomi4s i henhold til Udbudsloven med en 5-årig kontraktperiode fra 1.12.2019 til den 30.11.2024 og med option for udbyderen på at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår for en periode på 2 x 1 år frem til 30.11.2026.

Nomi4s forventer et samlet indkøb af 90-120 stk. hejseladscontainere i forskellige størrelser og 5 stk. mobilkomprimatorer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Hejseladscontainere

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44613000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen for leverancen af hejseladscontainere omfatter følgende typer og størrelser:

- Åben container på 8 m3

- Åben container på 12 m3

- Åben container på 18 m3

- Åben container på 22 m3

- Åben container på 30 m3

- Lukket container på 15 m3

- Lukket container på 30 m3

Specialcontainer til asbest på ca. 30 m3. Kravspecifikationerne for de angivne typer af hejseladscontainere indeholder en række generelle krav, som er gældende for alle containerne, og en række specifikke krav til de enkelte containertyper.

Hejseladscontainerne må have en maksimal udvendig bredde på 2 550 mm og en maksimal udvendig længde på 7 000 mm.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2019
Slut: 30/11/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option for udbyderen på at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår for en periode på 2 x 1 år frem til 30.11.2026.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Mobilkomprimatorer

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480
39713300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Mobilkomprimatorerne skal anvendes til komprimering af pap, plastik, småt brændbart affald og andet volumenaffald.

Mobilkomprimatorerne skal overholde følgende tekniske krav:

- Pressekraften skal være minimum 320 kN,

- Den teoretiske komprimeringscyklustid må højst være 60 sekunder,

- Indfyldningshøjden skal være mellem 1 100-1 300 mm,

- Indfyldningsåbningen foran stemplet skal være minimum 1 000 mm x 2 000 mm,

- Kapaciteten skal være minimum 20 m3 og mobilkomprimatorerne skal være udstyret med en fyldningsindikator ved 80% fyldning,

- Mobilkomprimatorernes elektromotoreffekt skal være minimum 5 kW med en driftsspænding på 3 x 400 V og være tilkoblet til el-nettet med et elstik CEE 32 A,

- Støjniveauet fra driften af mobilkomprimatorerne må maksimalt være på 65 dB (A),

- Mobilkomprimatorerne må maksimalt have en længde på 7 000 mm og maksimalt have en egenvægt på 4 600 kg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2019
Slut: 30/11/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option for udbyderen på at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår for en periode på 2 x 1 år frem til 30.11.2026.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Egenkapital på minimum 1 000 000 DKK i det seneste afsluttede årsregnskab eller soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste afsluttede årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Tilbudsgiveren skal i løbet af de seneste 3 år som mindstekrav have gennemført mindst én opgave med levering af 25 containere i forskellige størrelser inden for en periode på 6 måneder og/eller mindst én opgave med levering af 2 mobilkomprimatorer inden for en periode på 6 måneder;

2) Tilbudsgiveren skal have et kvalitetssikringssystem;

3) Tilbudsgiveren skal have en miljøpolitik.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ad 2: Dokumentation og kvalitetssikringsprocedurer i forhold til: Reklamationssager over manglende levering af containere indenfor de angivne kvaliteter og kriterier. Forebyggelse af produktionsfejl og fejl ved overfladebehandling og/eller maling af containere,

- Ad 3: Beskrivelse/oplysninger om relevante produktionsforhold og driftsprocedurer i forhold til virksomhedens væsentligste miljøforhold. Fremlægge et gyldigt og gældende certifikat som dokumentation for, at tilbudsgiveren har et certificeret miljøledelsessystem.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2019

Send til en kollega

0.125