23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
11.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Esani A/S
Postboks 1005
3900 Nuuk
Mail: frra@sermersooq.gl

Spørgsmål

Addresse
Rambøll Grønland
mail: rampst@ramboll.gl
eller Esani A/S
Postboks 1005
3900 Nuuk
Mail: frra@sermersooq.gl

Anmodning om deltagelse

Til
27.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Grønland
mail: rampst@ramboll.gl

Udbyder

Esani A/S

Totalentreprenør til to nye affaldsforbrændingsanlæg i Grønland


Esani A/S

Prækvalifikation af Totalentreprenører til projektering, levering og montering af komplet maskinel installation til to nye affaldsforbrændingsanlæg i Grønland

ESANI A/S det fælles kommunale affaldsselskab som blev etableret i 2019, skal opføre og drive to ens affaldsforbrændingsanlæg i henholdsvis Sisimiut og Nuuk.
Hvert anlæg skal dimensioneres til at kunne behandle ca. 2,2 tons affald i timen og præstere minimum 8000 driftstimer årligt.

Omfang af totalentreprisen
Projektering, levering og montering af komplet maskinel installation indeholdende: affaldskran, påfyldningstragt, fyrringsudrustning/ovn, slagge-/asketransport, kedel, røggasrensning, skorsten, samt nødvendige hjælpesystemer, herunder trykluft- og hydrauliksystemer, SRO anlæg, maskinel elinstallation, emissionsmåleudstyr, fuld dokumentation m.m.
Emissioner fra røggassen skal overholde gældende EU krav og anlæggene skal som helhed dokumenteres at anvende nyeste BAT-teknologi.
Al energi skal konverteres til fjernvarme og/eller strøm.

Som bygherre inviterer

ESANI A/S
CVR 40351655
Postboks 1005
3900 Nuuk

til prækvalifikation af interesserede totalleverandører og leverandør/entreprenørsamarbejder for levering og udførelse af ovenstående.
Tidshorisonten for ovenstående leverance planlægges anlagt i årene 2020 til 2023, under forudsætning af de bevilligende myndigheders godkendelse.

Seneste ansøgningsdato for prækvalifikation:
27. september 2019 kl. 12.00 grønlandsk tid.

Planlagt fremdriftsplan
Udvælgelse af prækvalificerede: Medio oktober 2019.
Udbud af totalentreprise:             Ultimo oktober 2019.
Kontrakt:                                      Januar 2020.
Udførelse i Sisimiut:                     Forventet marts 2020 – september 2022.
Udførelse i Nuuk:                         Forventet marts 2021 – september 2023.

Prækvalifikation
Interesserede firmaer vil, efter skriftlig henvendelse til nedenstående adresse kunne få tilsendt nærmere information om prækvalifikationsmaterialet med de minimums krav der stilles til prækvalifikationsansøgningen.

Det præciseres, at kun firmaer, konsortier eller samarbejder, hvor parterne samlet har erfaring fra levering af affaldsforbrændingsanlæg i tilsvarende størrelser vil komme i betragtning.

Ansøgning om prækvalifikation sendes til
Rambøll Grønland, - mail: rampst@ramboll.gl, - hvorefter prækvalifikationsmaterialet straks herefter vil blive fremsendt i elektronisk form.

De ansøgende firmaer vil efter prækvalifikationstidspunktet modtage besked senest den 14. oktober 2019 om udfaldet af prækvalifikationsansøgningen.

Udbudet
Leverancen udbydes i totalentreprise-udbud blandt de prækvalificerede entreprenører.
Ordre vil blive tildelt på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra de kriterier, som vil være anført i udbudsmaterialet.

Når flere i forening afgiver bud skal dette være bindende én for alle og alle for én. Et af konsortiets eller samarbejdets medlemmer skal have fuld prokura overfor bygherren.

Andre oplysninger
Ansøgningen skal affattes på dansk eller skandinavisk. Udbudsmaterialet og kontrakt affattes på dansk. Korrespondance- og arbejdssprog vil være dansk.

Bygherren dækker ikke omkostninger, tab eller skade i forbindelse med prækvalifikation, tilbudsafgivelse eller kontraktforhandling.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rambøll Grønland (som ovenfor) eller til nedenstående adresse:

ESANI A/S
CVR 40351655
Postboks 1005
3900 Nuuk
Mail: frra@sermersooq.gl

Send til en kollega

0.078