23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.09.2019 Kl. 15:00

Udbyder

Miljøstyrelsen

Nabotjek på tekstilområdet


Miljøstyrelsen

Opgavebeskrivelse I maj 2018 godkendte EU’s medlemsstater en række ændringer til EU’s affaldslovgivning, der skal sikre det lovmæssige grundlag for at gå mod en mere cirkulær økonomi. Ændringerne til affaldsdirektivet, som blev vedtaget med direktiv 2018/851 fra 30. maj 2018 betyder blandt andet, at medlemsstaterne fra 1. januar 2025 skal have indført separat indsamling af tekstil.

Implementeringen af det nye krav giver behov for viden, for at sikre den rette implementering. Der har hverken i dansk eller europæisk lovgivning tidligere været specifikke krav i forhold til håndtering af tekstilaffald. Der mangler derfor afklaring af juridiske definitioner samt generel viden om tekstil herunder erfaringer fra eksisterende/afsluttede initiativer i andre lande. Initiativerne kan været fokuseret på optimal håndtering af tekstilaffald, men kan også dække bredere og se på alle dele af værdikæden herunder design, produktion og brug.

En anden tilføjelse til affaldsdirektivet er, at EU kommissionen senest d. 31. december 2024 skal have taget stilling til, hvorvidt der skal opstilles mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af blandt andet tekstiler.

Gennemførelsen af et nabotjek skal sikre et øget vidensgrundlag, der særligt kan komme i anvendelse i forhold til nedeståede:
1) Implementering i Danmark af nye krav fra EU kommissionen om separat indsamling af tekstil fra 2025.
2) Indspil til fremtidige nationale initiativer i Danmark på tekstilområdet.
Annonceret 16. september 2019 12:35:00 CEST
Deadline 30. september 2019 15:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 90720000
Myndighedstype Stat

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/udbud-af-naobotjek-paa-tekstilomraadet/

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Kvaliteten i opgaveløsningen (55%)
Faglige kompetencer (20%)
Option (15%)
Økonomi (10%)
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Marianne Ladekarl Thygesen
Telefon +45 72544000
E-mail malth@mst.dk

Ordregiver

Navn Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
DK
Telefon +45 72544000
E-mail mst@mst.dk
WWW http://www.mst.dk

 

Send til en kollega

0.095