23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
23.09.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Miljøstyrelsen

Bistand i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn og kontrol med overførsel af affald


Miljøstyrelsen

Opgavebeskrivelse Annonceringen omfatter indkøb af bistand til vurdering af, hvorvidt affaldstransporter sker i overensstemmelse med transportforordningen (EU Parlamentets og Rådets forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald) og nationale regler på affaldsområdet, herunder karakterisering af affald samt udarbejdelse af tilsynsnotater og efterfølgende juridisk materiale.

Der er tale om tre delkontrakter:
1) Trafikkontrol
2) Tilsyn
3) Juridisk bistand

AD1 og 2) Der er tale om myndighedstilsyn i forbindelse med importer og eksporter af affald til og fra Danmark.
Selve tilsynet udføres i et samarbejde mellem danske myndigheder. Det forventes, at der skal gennemføres op mod 6 tilsyn i 2019.

AD3) I forlængelse af tilsynsopgaverne kan der opstå behov for bistand til udarbejdelse af politianmeldelser samt andet juridisk arbejde relateret til sager, hvor der er tale om ulovlige transporter.

Der gøres opmærksom på, at spørgsmål/svar udelukkende vil blive uploaded på Miljøstyrelsens hjemmeside via nedenstående link.
Annonceret 16. september 2019 15:05:00 CEST
Deadline 23. september 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 90721000, 90512000
Myndighedstype Stat

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/bistand-i-forbindelse-med-miljoestyrelsens-tilsyn-og-kontrol-med-overfoersel-af-affald/

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Opgaveløsning/tilgang/metode
Faglige kompetencer
Pris
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Anja Freitag-Weigt
Telefon +45 72544000
E-mail anjfr@mst.dk

Ordregiver

Navn Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
DK
Telefon +45 72544000
E-mail mst@mst.dk
WWW http://www.mst.dk

 

Send til en kollega

0.11