23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 064-112142
Offentliggjort
01.04.2015
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

Addresse
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Indkøb & Medicoteknik
Thomas K. Krægpøth
8800 Viborg
thomas.kraegpoth@stab.rm.dk

Anmodning om deltagelse

Til
10.04.2015 Kl. 10:00

Addresse
Region Midtjylland
Thomas K. Krægpøth
thomas.kraegpoth@stab.rm.dk

Udbyder

Region Midtjylland

Kontormøbler til Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark


Region Midtjylland

Danmark-Viborg: Kontormøbler

2015/S 064-112142

Vejledende forhåndsmeddelelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Midtjylland
Skottenborg 26
Indkøb & Medicoteknik
Thomas K. Krægpøth
8800 Viborg
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.rm.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Sundhed

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Udbud af kontormøbler til Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark.

II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted

Varer

NUTS-kode DK0

II.3) Oplysninger om rammeaftale

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja

II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:

Teknisk dialog med markedet ifm. udbuddet af kontormøbler til Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark.

II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39130000

II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.8) Yderligere oplysninger:

Med henblik på tilrettelæggelsen af det kommende udbud af møbler på vegne af Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark, ønsker regionerne at have en forudgående teknisk dialog med interesserede tilbudsgivere. Dialogmøderne vil blive afholdt enkeltvis mandag d. 27.4.2015 hos Region Midtjylland. Nærmere information om tid og sted tilgår. Der vil forud for mødet fremsendes dagsorden. Processen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at overholdelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet sikres.

Såfremt man er interesseret i at deltage i et dialogmøde, skal tilmelding sendes til Thomas K. Krægpøth (på thomas.kraegpoth@stab.rm.dk) senest d. 10. april, kl. 10:00.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

27.3.2015

Send til en kollega

0.063