23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 193-468864
Offentliggjort
07.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.11.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Slots- og Kulturstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(05.12.2019)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at annullere udbudsprocessen med henblik på at genudbyde rammeaftalerne hurtigst muligt. Genudbuddet vil omfatte yderligere interesserede offentlige myndigheder, som vil få mulighed for at trække på ordningen.

Udbud af rammeaftaler om Bygningsinspektørydelser


Slots- og Kulturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
København V
1553
Danmark
Kontaktperson: Michael Jacobsen
Telefon: +45 20324929
E-mail: mcj@bauherr.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.slks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftaler om Bygningsinspektørydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud vedrører 4-årige rammeaftaler om Bygningsinspektørydelser. Der udbydes i alt 4 rammeaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om Bygningsinspektørydelser - Inspektorat 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter arkitekt- og ingeniørarbejder i forbindelse med:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver;

2) Gennemførelse af vedligeholdstilsyn (bygningssyn);

3) Statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

De omfattede bygninger og kirker i Inspektorat I fremgår af Inspektoratslisten i udbudsmaterialet. Ud over Slots- og Kulturstyrelsen er følgende statslige ordregivere (bygherrer) som medudbydende omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturejendomme;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse;

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere end 5 egnede ansøgere pr. rammeaftale opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og efter en samlet vurdering, har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse set i forhold til de afgivne referencer og økonomiske formåen skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten på op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - Udbudswebben har titlen TN735142A

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om Bygningsinspektørydelser - Inspektorat 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter arkitekt- og ingeniørarbejder i forbindelse med:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver;

2) Gennemførelse af vedligeholdstilsyn (bygningssyn);

3) Statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

De omfattede bygninger og kirker i Inspektorat I fremgår af Inspektoratslisten i udbudsmaterialet. Ud over Slots- og Kulturstyrelsen er følgende statslige ordregivere (bygherrer) som medudbydende omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturejendomme;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse;

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere end 5 egnede ansøgere pr. rammeaftale opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og efter en samlet vurdering, har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse set i forhold til de afgivne referencer og økonomiske formåen skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten på op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - Udbudswebben har titlen TN735142A

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om Bygningsinspektørydelser - Inspektorat 3

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter arkitekt- og ingeniørarbejder i forbindelse med:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver;

2) Gennemførelse af vedligeholdstilsyn (bygningssyn);

3) Statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

De omfattede bygninger og kirker i Inspektorat I fremgår af Inspektoratslisten i udbudsmaterialet. Ud over Slots- og Kulturstyrelsen er følgende statslige ordregivere (bygherrer) som medudbydende omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturejendomme;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse;

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere end 5 egnede ansøgere pr. rammeaftale opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og efter en samlet vurdering, har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse set i forhold til de afgivne referencer og økonomiske formåen skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten på op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - Udbudswebben har titlen TN735142A

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om Bygningsinspektørydelser - Inspektorat 4

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter arkitekt- og ingeniørarbejder i forbindelse med:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning ved gennemførelse af byggeopgaver;

2) Gennemførelse af vedligeholdstilsyn (bygningssyn);

3) Statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

De omfattede bygninger og kirker i Inspektorat I fremgår af Inspektoratslisten i udbudsmaterialet. Ud over Slots- og Kulturstyrelsen er følgende statslige ordregivere (bygherrer) som medudbydende omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturejendomme;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse;

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 400 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere end 5 egnede ansøgere pr. rammeaftale opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og efter en samlet vurdering, har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse set i forhold til de afgivne referencer og økonomiske formåen skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten på op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - Udbudswebben har titlen TN735142A

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes

Erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal i ESPD’et afgive oplysninger om

1) samlet nettoomsætning for hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

2) egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet;

3) resultat før skat for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om resultat før skat fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der må kun være negativ egenkapital i 1 af de 3 seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD oplyse følgende referencer til brug for bedømmelsen af ansøgers tekniske formåen:

Referencer på løsning af restaureringsarbejder i fredede bygninger. Der skal vedlægges referencer, der dokumenterer såvel arkitektfaglige som ingeniørfaglige kompetencer.

Ansøgerne må maksimalt vedlægge 5 referencer i alt.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på klient og kontaktperson;

2) Projektets navn og indhold;

3) Kort projektbeskrivelse;

4) Kort beskrivelse af ansøgerens rolle i projektet;

5) Kontraktens værdi (honorarets størrelse), varighed og tidspunkt for opgavens udførelse;

6) Ansøgerens korte begrundelse for, at den vedlagte reference er relevant i forhold til den udbudte opgave.

Det accepteres, men er ikke et krav, at ansøger, i forlængelse af udfyldt ESPD(er), sender fotos og illustrationer af referencerne – dog max 2 A4sider pr. reference. Oplyser ansøgeren mere end 5 referencer, medtages alene de 5 førstnævnte referencer ved vurderingen af ansøgningen. Da udbuddet vedrører rådgivning i restaureringssager, som udbydes relativt sjældent, accepteres - for at sikre tilstrækkelig konkurrence - referencer på opgaver udført inden for de seneste 7 år. Referencer der er ældre end 7 år vil ikke blive taget i betragtning.

Endvidere skal ansøger i ESPD’et oplyse årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke minimumskrav til ansøger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det er en betingelse for kontrakten, at de medarbejdere, der skal udføre opgaven, kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsniveauet ”Til tjenestebrug”, og at de kan opretholde denne sikkerhedsgodkendelse i kontraktperioden.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud://

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019

Send til en kollega

0.094