23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-471558
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/114466173.aspx

Udbyder

Arwos Deponi A/S

Vindere

Pakke 2: 6.000 ton dagrenovation

(20.01.2020)
Sønderborg Affald A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Pakke 4: 5.000 ton erhvervsaffald

(20.01.2020)
Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Havnegade 120
5000 Odense C

Pakke 1: 6.000 ton dagrenovation

(20.01.2020)
Sønderborg Affald A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Pakke 3: 5.000 ton erhvervsaffald

(22.01.2020)
Sønderborg Affald A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Afsætning af 22 000 ton/år forbrændingsegnet affald


Arwos Deponi A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Arwos Deponi A/S
33045859
Forsyningsvejen 2
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Grønfeldt
Telefon: +45 76930986
E-mail: rgr@arwos.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114466173.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/114466173.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/114466173.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afsætning af 22 000 ton/år forbrændingsegnet affald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arwos Deponi A/S udbyder forbrænding af dagrenovation og andet forbrændingsegnet affald med oprindelse i Aabenraa Kommune indsamlet af Arwos eller modtaget på Arwos' genbrugspladser og omlasteplads.

For at opnå den største fleksibilitet, bliver forbrænding af affaldet udbudt i 4 pakker af hhv. 6 000 og 5 000 ton årligt således:

- 2 pakker á 6 000 ton dagrenovation,

- 2 pakker á 5 000 ton erhvervsaffald.

Det vil være muligt at byde på en eller flere pakker, samt på den samlede mængde.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Der kan afgives tilbud på én eller flere delaftaler. Ligeledes kan der afgives et samlet kombinationstilbud for pakkerne 1-4.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Pakke 1: 6 000 ton dagrenovation

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
90513100
90513300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For at opnå den største fleksibilitet, bliver forbrænding af affaldet udbudt i 4 pakker. Her afgives tilbud for pakke 1: 6 000 ton dagrenovation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 30/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1 x 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Pakke 2: 6 000 ton dagrenovation

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
90513100
90513300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For at opnå den største fleksibilitet, bliver forbrænding af affaldet udbudt i 4 pakker. Her afgives tilbud for pakke 2: 6 000 ton dagrenovation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 30/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1 x 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Pakke 3: 5 000 ton erhvervsaffald

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
90513300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For at opnå den største fleksibilitet, bliver forbrænding af affaldet udbudt i 4 pakker. Her afgives tilbud for pakke 3: 5 000 ton erhvervsaffald.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 30/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1 x 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Pakke 4: 5 000 ton erhvervsaffald

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
90513300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For at opnå den største fleksibilitet, bliver forbrænding af affaldet udbudt i 4 pakker. Her afgives tilbud for pakke 4: 5 000 ton erhvervsaffald.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 30/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1 x 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Finansielle nøgletal;

2) Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ad 1) Positiv egenkapital i de tre (3) senest afsluttede årsregnskaber,

- Ad 2) Erhvervs- og produktansvarsforsikring på 10 000 000 DKK pr. skade (ting- og/eller personskade).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Værktøj, materiel og teknisk udstyr.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ad 1) Tilbudsgivers og evt. underleverandørers anlæg er miljøgodkendte og overholder energieffektivitetskriteriet i Affaldsrammedirektivet, Annex II - "R1- energy efficiency threshold".

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019

Send til en kollega

0.109