23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 197-477678
Offentliggjort
11.10.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Anmodning om deltagelse

Til
29.10.2019 Kl. 15:00

Addresse
e-mail: mael_k@vd.dk

Udbyder

Vejdirektoratet

Levering af saltspredere, 2020-2023


Vejdirektoratet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg
9220
Danmark
Kontaktperson: Mathias Ellermann
Telefon: +45 72443333
E-mail: mael_k@vd.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af saltspredere, 2020-2023

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144420
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vejdirektoratet planlægger et udbud for køb af saltspredere i perioden 2020 til 2023. I den forbindelse vil Vejdirektoratet gennemføre en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39. Markedsundersøgelsen vil foregå som individuelle møder i dagene 11., 12. og 13 november 2019 mellem kl. 09:00-16:00 hos Vejdirektoratet. De første 2 dage afholdes møderne hos Vejdirektoratet i Aalborg og den 3. dag hos Vejdirektoratet i København, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er tirsdag den 29.10,2019 kl. 15:00. Ansøgningen skal sendes elektronisk per e-mail til mael_k@vd.dk Ansøgningen må maksimalt fylde 8 A4-sider. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgers erfaringer med levering af saltspredere. Ligeledes skal ansøgningen indeholde navn og titel på der personer, der vil deltage i mødet. Vejdirektoratet ønsker at gennemføre markedsundersøgelsen med op til 5 ansøgere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Køb af fugtsaltspredere

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144420
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se ovenfor.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Køb af kombispredere

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144420
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se ovenfor.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/12/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ad afsnit II.1.4). Udvælgelsen af de 5 deltagere til markedsundersøgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, herunder de fremsendte referencers relevans for levering af saltspredere. Forud for møderne vil der blive udsendt en dagsorden, der bliver gjort offentligt tilgængeligt på: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Kommendeudbud.aspx Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger fra Vejdirektoratet. I det omfang Vejdirektoratet oplyser om forhold, som ikke fremgår af det udarbejdede skriftlige materiale, vil disse oplysninger senere blive gjort offentligt tilgængelige for alle på ovenstående hjemmeside, således at også de, der ikke får mulighed for at deltage i møderne, sikres adgang til de samme oplysninger. Virksomheder, som enten ikke er blevet inviteret, eller som ikke har anmodet herom, har mulighed for at afgive skriftlige bemærkninger.

Ad II.1.4) Det står Vejdirektoratet frit for at vælge, om – og i givet fald hvorledes – oplysningerne fra møderne, eller kommentarer modtaget fra anden side til oplægget til møderne skal indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af det endelige udbudsmateriale.

Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet som offentlig myndighed er omfattet af offentlighedsloven. Uanset virksomheders evt. angivelser om fortrolighed m.v. vil Vejdirektoratet derfor kunne være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, der følger af offentlighedslovens bestemmelser. Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i markedsundersøgelsen.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2019

Send til en kollega

0.095