23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 197-478663
Offentliggjort
11.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251153&B=FORS

Udbyder

Fors A/S

Rammeaftale om rådgivningsydelser


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fors A/S
33032838
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Erol Koc
Telefon: +45 30786137
E-mail: eko@fors.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251153&B=FORS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251153&B=FORS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om rådgivningsydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71318000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fors A/S udbyder 5 rammeaftaler med flere leverandører om levering af rådgivningsydelser til forsyningsarterne spildevand (indenfor og udenfor matrikel), vand, varme og affald.

For en detaljeret beskrivelse af de enkelte rammeaftaler henvises til udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres på vegne af følgende selskaber:

- Fors Vand Holbæk A/S (cvr. 33033346),

- Fors Spildevand Holbæk A/S (cvr. 32765572),

- Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S (cvr. 33033125),

- Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S (cvr. 33033079),

- Fors Vand Lejre A/S (cvr. 33054211),

- Fors Spildevand Lejre A/S (cvr. 33055072),

- Fors Vand Roskilde A/S (cvr. 32837859),

- Fors Spildevand Roskilde A/S (cvr. 32837832),

- Fors Varme Roskilde A/S (cvr. 32837425),

- Fors Affald Holbæk A/S (cvr. 33033192).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Spildevand – drifts- og anlægsopgaver inden for forsyningens matrikel

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71330000
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivningsydelser inden for planlægning, projektering, registrering, overvågning/målinger, arbejdsmiljø-PSS, udbud, tilsyn og gennemførelse af drift- og anlægsopgaver.

Eksempler på fagområder for rådgivningsydelserne:

— Bassiner (åbne/lukkede),

— Renovering af pumpestationer og bygninger,

— Ind-, udløbs-, og overløbsbygværker, herunder også ristebygværker,

— Klaringstanke (for- og efterklaring, slamtanke osv.),

— Ledningsanlæg (ny/renovering/sanering),

— EL- og SRO,

— Procesforståelse,

— Nedlæggelse af gamle renseanlæg,

— Myndighedshåndtering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder (2 x 12 måneder).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver udvælge de 6 ansøgere, der demonstrerer de mest relevante referencer jf. del III.1.3.

Der lægges vægt på:

— At ansøgerens referencer har en høj grad af lighed med de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II.2.4,

— At ansøgeren kan påvise flest mulig referencer indenfor de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II.2.4

Kriterierne vægtes lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Spildevand – drifts- og anlægsopgaver uden for forsyningens matrikel

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71300000
71330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivningsydelser inden for planlægning, projektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af drift- og anlægsopgaver (uden for forsyningens matrikel) i relation til spildevand.

Eksempler på fagområder for rådgivningsydelserne:

— Bassiner åbne/lukket,

— Byggemodninger,

— Renovering og No-DIG,

— Separering,

— Åbenland,

— Bygværker,

— Nedrivning (tanke og anlæg samt bygninger),

— Planarbejder Strukturplaner for renseanlæg, spildevands- og klimatilpasnings planer,

— Myndighedshåndtering, herunder udarbejdelse af udledningstilladelser, § 3 dispensationer, diverse dispensationer i forbindelse med fredninger, sø- og kystbeskyllelseslinjer, diverse byggelinjer, VVM redegørelser, nedsivningstilladelse, robusthedsanalyser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikerhed / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder (2 x 12 måneder).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver udvælge de 6 ansøgere, der demonstrerer de mest relevante referencer jf. del III.1.3.

Der lægges vægt på:

— At ansøgerens referencer har en høj grad af lighed med de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II. 2.4,

— At ansøgeren kan påvise flest mulig referencer indenfor de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II. 2.4.

Kriterierne vægtes lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vand – drifts- og anlægsopgaver

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71300000
71330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivningsydelser inden for projektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af opgaver af drifts- og anlægsopgaver i relation til vand.

Eksempler på fagområder for rådgivningsydelserne:

— Processer i vandbehandling (traditionel og avanceret),

— Distribution af drikkevandsforsyning,

— Hydrauliske analyser,

— Geologi, hydrologi og hydrogeologi,

— Grundvandskortlægning,

— Vurdering af vandkvalitet (grundvand og drikkevand),

— Tilsyn og styring af anlægsprojekter,

— Arbejdsmiljø i brønde og udgravninger (plan for sikkerhed og sundhed, arbejdspladsvurderinger, risikovurderinger, sikkerhedsmøder, tilsyn, etc.),

— IT-værktøjer til indberetning af data, databaser og dataanalyser indenfor drikkevandsforsyning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder (2 x 12 måneder).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver udvælge de 6 ansøgere, der demonstrerer de mest relevante referencer jf. del III.1.3.

Der lægges vægt på:

— At ansøgerens referencer har en høj grad af lighed med de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II. 2.4,

— At ansøgeren kan påvise flest mulig referencer indenfor de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II. 2.4.

Kriterierne vægtes lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Varme – drifts- og anlægsopgaver

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71300000
71330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivningsydelser inden for projektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af opgaver af drifts- og anlægsopgaver i relation til varme.

Eksempler på fagområder for rådgivningsydelserne:

— Alarmsystemer i fjernvarmeledninger,

— Halmværk,

— Gasmotor,

— Gaskedler,

— Solvarme,

— Varmepumper,

— Geotermi.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder (2 x 12 måneder).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver udvælge de 6 ansøgere, der demonstrerer de mest relevante referencer jf. del III. 1.3.

Der lægges vægt på:

— At ansøgerens referencer har en høj grad af lighed med de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II. 2.4,

— At ansøgeren kan påvise flest mulig referencer indenfor de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II. 2.4.

Kriterierne vægtes lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Affald – drifts- og anlægsopgaver

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71300000
71330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivningsydelser inden for projektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af drifts- og anlægsopgaver i relation til affald.

Eksempler på fagområder for rådgivningsydelserne:

— Analyser (Brugerundersøgelser, Statistikker, Baggrundsnotater, Evaluering),

— Udarbejdelse af kravspecifikationer,

— Indsamling og transport,

— Køb af maskiner (Teknisk udstyr, IT-løsninger).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 24 måneder (2 x 12 måneder).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver udvælge de 6 ansøgere, der demonstrerer de mest relevante referencer jf. del III. 1.3.

Der lægges vægt på:

— At ansøgerens referencer har en høj grad af lighed med de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II. 2.4,

— At ansøgeren kan påvise flest mulig referencer indenfor de beskrevne fagområder i ydelsesbeskrivelsen jf. del II. 2.4.

Kriterierne vægtes lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår jf. udbudslovens § 142:

— Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen jf. udbudslovens § 143.

Ansøger skal angive minimum 1 og maksimum 5 referencer på tilsvarende opgaver påbegyndt inden for de seneste 3 år. De angivne referencer vil danne grundlag for vurderingen af ansøgers egnethed ift. den udbudte opgave.

Beskrivelsen af referencerne bør som minimum indeholde:

— kort beskrivelse af den udførte opgave,

— ordregiver for opgaven,

— opgavens start- og slutdato,

— opgavens estimerede værdi i DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal påvise mindst én (1) relevant reference påbegyndt indenfor de seneste 3 år, der påviser erfaring med de udbudte rådgiverydelser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal i sin ansøgning vedlægge et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) (udfyldes via EU-Supply), med oplysninger om følgende:

— Den økonomiske aktør (del II.A),

— Den økonomiske aktørs repræsentanter (del II.B),

— Egnethed baseret på andre økonomiske aktørers formåen (del II.C),

— Udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1 (del III.A),

— Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 (del III.B),

— Insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet i henhold til Udbudslovens § 136, nr. 1-3 og § 137, stk. 1, nr. 1-6 (del III.C),

— Økonomisk og finansiel formåen (del IV.B),

— Teknisk og faglig formåen (del IV.C).

Ansøgers oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument skal være ajourførte og gældende på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb.

Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, så skal der vedlægges et særskilt fælles europæisk udbudsdokument for hver økonomisk aktør.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2019

Send til en kollega

0.095