23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-500124
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Malmö kommun

Lokalvård 2019 GRF område C


Malmö kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Malmö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1124
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 205 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Patrik Adersjö
E-post: patrik.adersjo@affarsconcept.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.malmo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lokalvård 2019 GRF område C

Referensnummer: GRF-2019-8932
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar daglig städning och golvunderhåll med återkommande kvalitetskontroller enligt "SS 627801 Städkvalitet - System för fastställande och bedömning av städkvalitet" (nedan INSTA800), golvvård samt fönsterputsning.

Dessa tjänster efterfrågas till 5 objekt och ca 11 700 kvm städyta:

Psykologteam Väster

Segeparks SU grupp

Värner Rydénskolan

Yrket 1 (Gamla Lilla skolan)

Äppelvillan

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90911300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar daglig städning och golvunderhåll med återkommande kvalitetskontroller enligt "SS 627801 Städkvalitet - System för fastställande och bedömning av städkvalitet" (nedan INSTA800), golvvård samt fönsterputsning.

Dessa tjänster efterfrågas till 5 objekt och ca 11 700 kvm städyta:

Psykologteam Väster

Segeparks SU grupp

Värner Rydénskolan

Yrket 1 (Gamla Lilla skolan)

Äppelvillan

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 117-287204
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: LEDEB AB
Nationellt registreringsnummer: 556752-9812
Postadress: Rååvägen 34
Ort: Råå
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 252 70
Land: Sverige
E-post: info@ledeb.se

Internetadress: http://ledeb.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.094