23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-500776
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Dala Vatten och Avfall AB

Vindere

(12.12.2019)
Green Soil Bergslagen AB
Rose-Marie Green, Grabbogatan 10
77435 Avesta

Omhändertagande av avloppsslam från avloppsreningsverk i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro


Dala Vatten och Avfall AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Dala Vatten och Avfall AB
Nationellt registreringsnummer: 556714-8555
Postadress: Box 234
Ort: Leksand
Nuts-kod: SE312
Postnummer: 793 25
Land: Sverige
Kontaktperson: Charlotta Holmer
E-post: charlotta.holmer@colligio.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.dalavattenavfall.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvfaotsxz&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvfaotsxz&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Omhändertagande av avloppsslam från avloppsreningsverk i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro

Referensnummer: DVAAB 2019/36
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90513900
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar omhändertagande av orötat avloppsslam från Gagnef, Leksand och Vansbro och rötat avloppsslam från Rättvik.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90513600
90513700
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar omhändertagande av orötat avloppsslam från Gagnef, Leksand och Vansbro och rötat avloppsslam från Rättvik.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 21/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 22/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätt
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.096