23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-500874
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kraftringen Energi AB (publ)

Upphandling av fastighetsnära tjänster


Kraftringen Energi AB (publ)

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 191-465148)

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Kraftringen Energi AB (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556100-9852
Postadress: Box 25
Ort: Lund
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 221 00
Land: Sverige
Kontaktperson: Andrea Åkesson
E-post: andrea@ecenea.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kraftringen.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av fastighetsnära tjänster

Referensnummer: 19/00701
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ansökningsinbjudan av fastighetsnära tjänster

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 191-465148

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 23/10/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 27/10/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.094