23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 219-538513
Offentliggjort
13.11.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Radius Elnet A/S

Vindere

Aftale om Radius’ indkøb af elektricitet til nettab og forbrug

(13.11.2019)
SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug


Radius Elnet A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Radius Elnet A/S
CVR-nummer: 29915458
Postadresse: Kraftværksvej 53
By: Fredericia
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Rosbjerg
E-mail: lrosb@radiuselnet.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.radiuselnet.dk

I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug

</p>
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Radius Elnet A/S påtænker at indgå en kontrakt med SEAS-NVE Strømmen A/S om elektricitet til brug for nettab og en række aftagesteder. Leveringsåret er 2020, og det estimerede leveringsomfang er estimeret til 326 GWh.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Radius Elnet A/S påtænker at indgå en kontrakt med SEAS-NVE Strømmen A/S om elektricitet til brug for nettab og en række aftagesteder. Leveringsåret er 2020, og det estimerede leveringsomfang er estimeret til 326 GWh.

Udbuddet blev annonceret på TED i form af en vejledende forhåndsmeddelelse, hvor Radius Elnet A/S opfordrede alle interesserede leverandører til at deltage.

Indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv2014/25/EF af 26.2.2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. Radius Elnet A/S har gennemført et frivilligt udbud på indkøb af elektricitet til nettab og en række aftagesteder i 2020. Udbuddet blev annonceret på TED i form af en vejledende forhåndsmeddelelse, hvor Radius Elnet A/S opfordrede alle interesserede leverandører til at deltage.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23, da kontrakten vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 9, stk. 1.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 200-485283

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: WK00025825
Betegnelse:

Aftale om Radius’ indkøb af elektricitet til nettab og forbrug

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SEAS-NVE Strømmen A/S
CVR-nummer: 24213528
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 19 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 19 000 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr 593 af 2.6.2016 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Radius Elnet A/S har fulgt proceduren i lov om Klagenævn for Udbud §4. En klage over, at Radius Elnet A/S i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende skal derfor jf. lovens §7, stk. 3, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Radius Elnet A/S har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Radius Elnet A/S har indgået kontrakten.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Radius Elnet A/S om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i perioden på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen i medfør af lovens §12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2019

Send til en kollega

0.063