23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 227-558116
Offentliggjort
25.11.2019
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Cerius A/S

Vindere

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab i Cerius

(27.12.2019)
SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab i Cerius


Cerius A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Cerius A/S
CVR-nummer: 28113285
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Frank Nielsen
E-mail: HNN@seas-nve.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.seas-nve.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/241140

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab i Cerius

Sagsnr.: ESIN-2019-70547
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Cerius A/S ønsker med denne Vejledende bekendtgørelse at offentliggøre, at Cerius A/S udbyder indkøb af elektricitet til brug for nettab i Cerius A/S.

Det skal bemærkes at indkøbet er undtaget fra udbudspligt jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9 stk. 1.

Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Cerius A/S gennemfører udbud af indkøb af elektricitet til nettab som en frivillig proces og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at deltage.

Kontraktperioden er fra 1.2.2020 og indtil 31.13.2020 og volumen er estimeret til 159 GWh.

Der er mulighed for at byde på optionsperioder.

Cerius A/S benytter et elektronisk udbudssystem til gennemførsel af udbuddet.

Tilbudsgiver kan alene afgive deres tilbud i CTM system EU-Supply og tilbudsgiver skal via nedenstående link til EU-Supply registrere sig for at få adgang til det samlede udbudsmateriale samt kunne afgive tilbud.

https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyRegistration/RegisterCompany

Alle relevante oplysninger og dokumenter er tilgængelige i CTM system EU-Supply, herunder oplysninger om minimumskrav til tilbudsgivere, beskrivelse af udbudsproces og kontraktgrundlag.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
26/11/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2019

Send til en kollega

0.063