23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 235-575983
Offentliggjort
05.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/119147458.aspx

Udbyder

Hillerød Kommune

Opdateringer

Rettelse
(14.01.2020)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 23-01-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 30-01-2020
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 23-01-2020
Time: 12:05
Læses:
Dato: 30-01-2020
Time: 12:05

II.2.4
Placering af det tekst, der skal ændres:Beskrivelse af udbuddet
I stedet for:
Udbuddet omhandler periodisk vinduespolering af 45 lokaliteter i Hillerød Kommune.
Læses:
Udbuddet omhandler periodisk vinduespolering af en række lokaliteter i Hillerød Kommune.

II.2.4
Placering af det tekst, der skal ændres:Beskrivelse af udbuddet
I stedet for:
Udbuddet omhandler periodisk vinduespolering af 69 lokaliteter i Hillerød Kommune.
Læses:
Udbuddet omhandler periodisk vinduespolering af en række lokaliteter i Hillerød Kommune.

II.2.1
Placering af det tekst, der skal ændres:Betegnelse
I stedet for:
Delkontrakt 1: 45 lokaliteter.
Læses:
Delkontrakt 1.

II.2.1
Placering af det tekst, der skal ændres:Betegnelse
I stedet for:
Delkontrakt 2: 69 lokaliteter.
Læses:
Delkontrakt 2.


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen er forlænget efter opfordring fra flere tilbudsgivere, idet tilbudsgiverne har behov for mere tid til opmåling af reelle vinduesarealer. Derudover er der foretaget mindre justeringer i antallet af lokationer, ligesom tilbudsgiverne skal afgive tilbud på et mindre antal ekstraydelser, som ordregiver kan tilkøbe i kontraktperioden efter behov.

Annullering
(21.01.2020)

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1-3 og nr. 6.

Annullering
(21.01.2020)

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1-3 og nr. 6.

Vinduespolering til Hillerød Kommunes lokaliteter


Hillerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sarah Maria Friis Steine
E-mail: sarst@hillerod.dk
Telefon: +45 72320653

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/119147458.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/119147458.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/119147458.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af vinduespolering til Hillerød Kommunes lokaliteter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler periodisk vinduespolering af Hillerød Kommunes forskellige lokaliteter, herunder sports- og idrætshaller, svømmehaller, kulturhuse, biblioteker, administration mv.

Udbuddet omfatter samlet set op til 114 lokaliteter i Hillerød Kommune, hvoraf der på enkelte kan være mere end en lokalitet på samme adresse. Lokaliteterne fremgår af bilag 4 - lokalitetsoversigt.

Udbuddet omfatter bestilling og levering af vinduespolering ind- og udvendigt samt intern glas af ordregivers lokaliteter.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på forskellige sæt af frekvenser af vinduespolering, primært 3 gange årligt jævnt fordelt over hele året.

Udbuddet består af 2 delkontrakter, som består af henholdsvis 45 (Delkontrakt 1) og 69 (Delkontrakt 2) individuelle lokaliteter. Opdelingen følger i det store og hele skoledistrikterne i Hillerød Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 1: 45 lokaliteter

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90900000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler periodisk vinduespolering af 45 lokaliteter i Hillerød Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2: 69 lokaliteter

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90900000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler periodisk vinduespolering af 69 lokaliteter i Hillerød Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 920 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste regnskabsår,

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste regnskabsår,

— Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring,

— Revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal som minimum svare til halvdelen af den årlige værdi af det afgivne tilbud,

— Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 5%,

— Tilbudsgiver skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 2 000 000 DKK for tingsskader og 5 000 000 DKK for personskader. De angivne dækningssummer skal være pr. år eller pr. skadesbegivenhed,

— Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgiver skal have minimum 2 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. En relevant reference vedrører opgaver af tilsvarende karakter som de udbudte, og af et omfang, der som minimum svarer til den mindste af de udbudte delkontrakter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/01/2020
Tidspunkt: 12:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Ultimo 2024/primo 2025

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 og nr. 6.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2019

Send til en kollega

0.172