23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 007-011276
Offentliggjort
10.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.02.2020 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1a86518-8a9e-4832-b5fb-8e04a787da11/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Vindere

Første leverandør på delaftale 1

(17.06.2020)
Cowi A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C

Leverandør på delaftale 2

(17.06.2020)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S

Leverandør på delaftale 2

(17.06.2020)
ÅF Infrastructure planning A/S
Lyskær 3 EF
2730 Herlev

Tredje leverandør på delaftale 1

(17.06.2020)
NIRAS A/S
Ceres Allé 3
8000 Aarhus C

Anden leverandør på delaftale 1

(17.06.2020)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S

Leverandør på delaftale 2

(17.06.2020)
Via Trafik Rådgivning A/S
Søvej 13B
3460 Birkerød

Levering af teknisk rådgivning og bistand (rådgiverydelser) til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Mobilitet, anlæg og drift


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Nastasja Schweigler Lauridsen
E-mail: nmse@aarhus.dk
Telefon: +45 29209230

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1a86518-8a9e-4832-b5fb-8e04a787da11/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1a86518-8a9e-4832-b5fb-8e04a787da11/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1a86518-8a9e-4832-b5fb-8e04a787da11/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af levering af teknisk rådgivning og bistand (rådgiverydelser) til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Mobilitet, anlæg og drift

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af levering af teknisk rådgivning og bistand (rådgiverydelser) til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Mobilitet, anlæg og drift.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 134 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71310000
71311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale om levering af Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med anlægsprojekter, herunder skitseprojekter, detailprojektering og teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udførelsesfasen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV´er / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2020
Slut: 31/03/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 24 måneder à en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

De bedste mulige referencer set i forhold til nærværende udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71310000
71311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale om levering af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ITS-projekter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV´er / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2020
Slut: 31/03/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 24 måneder à en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

De bedste mulige referencer, dvs. referencer fra projektering af de mest komplekse ITS-anlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

- Egenkapital,

- Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Har en soliditetsgrad på minimum 15% i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For delaftale 1 gælder, at:

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen. Referencelisten skal indeholde beskrivelser af de 3-6 betydeligste sammenlignelige referencer. Det bedes for hver reference angivet:

- Hvilke ydelser leverancen dækker, herunder om virksomheden har løst alle dele af opgaven selv, eller om den har anvendt underrådgivere, og i så fald, omfanget heraf:

- Tidspunktet for udførelse af referencerne,

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse,

- Omsætning for referencen.

Med sammenlignelig reference forstås opgaver, der i sin karakter (indhold, omfang) er sammenlignelig med det af delaftale 1 omfattede arbejde. Dette betyder, at:

Ansøger skal have erfaring med:

- koordinering af trafikforhold,

- ledningskoordinering,

- spunsarbejde,

- arbejde nær eksisterende bygninger,

- arbejde nær banearealer,

- forurenet jord,

- blød bund,

- klimatilpasning,

- skilte og afmærkningsforhold,

- almen vejprojektering,

- dimensionering af vejbelægning,

- vejafvanding,

- visualisering af vejanlæg i 3D,

- Byggeledelse / tilsyn,

- projektering af vejbelysningsanlæg.

— Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 3 referencer, hvor mindst 5 af ovenstående punkter indgår i referencen. Det er endvidere et mindstekrav, at alle ovenstående punkter indgår i mindst 1 reference.

For delaftale 2 gælder, at:

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen. Referencelisten skal indeholde beskrivelser af de 3-6 betydeligste sammenlignelige referencer. Det bedes for hver reference angivet:

- Hvilke ydelser leverancen dækker, herunder om virksomheden har løst alle dele af opgaven selv, eller om den har anvendt underrådgivere, og i så fald, omfanget heraf,

- Tidspunktet for udførelse af referencerne,

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse,

- Omsætning for referencen.

Med sammenlignelig reference forstås opgaver, der i sin karakter (indhold, omfang) er sammenlignelig med det af delaftale 2 omfattede arbejde. Dette betyder, at:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 3 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelige referencer menes referencer med projektering af komplekse trafikstyrede signalanlæg.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra de ansøgere, som Aarhus Kommune forventer at prækvalificere. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For delaftale 1 gælder, at: Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 3 referencer, hvor mindst 5 af ovenstående punkter indgår i referencen. Det er endvidere et mindstekrav, at alle ovenstående punkter indgår i mindst 1 reference.

For delaftale 2 gælder, at: Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 3 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelige referencer menes referencer med projektering af komplekse trafikstyrede signalanlæg.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Aftalerne indeholder en arbejdsklausul, en klausul om etik og socialt ansvar og en uddannelsesklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/02/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en ansøger, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre ansøgeren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

- Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1,

- Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2,

- Aarhus Kommune kan påvise, at ansøger i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3,

- Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøger har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4,

- Aarhus Kommune kan påvise, at ansøger væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5,

- Aarhus Kommune kan påvise, at ansøger uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6,

- Ansøger har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøger er etableret, jf. udbudslovens § 137, nr. 7, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom:

- Ansøgers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger er etableret,

- Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis ansøgeren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra de ansøgere, som Aarhus Kommune forventer at prækvalificere. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2020

Send til en kollega

0.11