23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 009-015804
Offentliggjort
14.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257560&B=SLAGELSE

Udbyder

Slagelse Kommune

Dynamisk indkøbssystem til velfærdsteknologiske enheder


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Rasmussen Kjeldgaard
E-mail: lokjk@slagelse.dk
Telefon: +45 58573047

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257560&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257560&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Dynamisk indkøbssystem til velfærdsteknologiske enheder

 

Sagsnr.: 26112019
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Slagelse Kommune udbyder 8 delaftaler indenfor velfærdsteknologi og digital infrastruktur relateret hertil.

- Delaftale 1 - Borger- og personalekommunikationsenheder,

- Delaftale 2 - Alarmerende enheder,

- Delaftale 3 - Positionsmonitorerende enheder,

- Delaftale 4 - Fysio- og biologisk monitorerende enheder,

- Delaftale 5 - Adfærdsmonitorerende enheder,

- Delaftale 6 - Bolig- og bygningsfunktionelle enheder,

- Delaftale 7 - Modtagerenheder,

- Delaftale 8 - Infrastrukturenheder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35100000
35125100
35125110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

4200 Slagelse

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I Slagelse Kommune planlægger man løbende udbud af velfærdsteknologisk udstyr, f.eks. forskellige typer af sensorer og plejekald samt infrastrukturelle enheder til netværk til understøttelse af samme udstyr.

Det dynamiske indkøbssystem er overordnet inddelt i 8 delområder. Systemets delområder ligger fast, og der kan ikke tilføjes yderligere delområdet i systemets levetid. En interesseret virksomhed kan ansøge om optagelse i en, flere eller alle delområder.

1) Borger- og personalekommunikationsenheder:

Borger- og personalekommunikerende enheder vil typisk være hvis borger har behov for enten at tale med- eller tilkalde personale. Eller hvis personale har brug for at komme i kontakt med andet personale eller eksempelvis beredskab.

Eksempler:

— To-vejs kald,

— Nødkald (håndledskald),

— Overfaldsalarm.

2) Alarmerende enheder:

Sensorer afgiver automatisk ved hændelser eller ved personaktivering alarm, typisk enten i form af data, lyd eller telefonbesked. Alarmer kan notificere og opfordre til handling, herunder også anmode om samtale.

Eksempler:

— Faldsensorer,

— Døralarm,

— Trædemåtte,

— Sengealarm,

— Anfaldssensorer (epilepsi-alarm),

— Komfurvagt,

— Sengevædningsalarm.

3) Positionsmonitorerende enheder:

Positionsmonitorerende sensorer og enheder giver typisk besked når nogen eller noget, der er digitalt eller magnetisk genkendeligt, bevæger sig hen til eller væk fra et bestemt sted eller område. Det kan også være, at nogen eller noget kan spores geografisk eller ift. seneste registrerede lokalitet.

Eksempler:

— GPS,

— RFID,

— NFC,

— CMX,

— WIFI triangulering,

— Geo-fence,

— Demensring.

4) Fysio- og biologisk monitorerende enheder:

Fysio- og biologisk registrerende sensorer kan typisk bruges til at danne et billede af et menneskes fysiske tilstand (bio-feedback) på et eller flere specifikke områder. Sensorer af denne type kan bruges til diagnostisering i det omfang, de er certificeret til det.

Eksempler:

— Wearables som puls- og hjertemålere,

— Søvnmonitorering,

— Sensorbleer,

— Vendinger i seng.

5) Adfærdsmonitorerende enheder:

Adfærdsmonitorerende sensorer bruges typisk til at identificere adfærdsmønstre hos et menneske for at målrette en sundheds- eller plejefaglig indsats eller påvirke adfærden. I nogle tilfælde kan der være tale om definerede ”regler” i sammenspillet mellem detekterede hændelser ved en eller flere sensorer.

Eksempler:

— Toiletbesøgmonitorering,

— Nattevanemonitorering,

— Vendinger i seng og fravær af vendinger (borgers egen vendingsevne).

6) Bolig- og bygningsfunktionelle enheder:

Boligfunktionelle sensorer anvendes typisk ift. regulering af funktioner i boliger og bygninger. Det kan være ift. demente borgere, der ikke selv er i stand til at huske at slukke ovnen eller tænde for lyset. Men det kan også være ved smart afhjælpning af personalerutiner og rutiner i bolig/bygning.

Eksempler:

— Fjernstyret døroplåsning,

— Automatisk regulering af lys og varme ved fravær af aktivitet.

7) Modtagerenheder:

Modtagerenheder vil typsik differentiere sig fra telefoner ved at være mindre og ofte mere simple i deres opbygning, skabt til modtagelse af output og signaler fra andre enheder, ofte administreret gennem kommunalt opsat software.

Eksempler:

— Modtager-tags,

— IP/GSM tale-modtage clip.

8) Infrastrukturenheder:

Netværksenheder er enheder, der indgår i den digitale infrastruktur (netværk), som understøtter kommunikationen mellem eksempelvis sensorer, systemer og personaletelefoner.

Eksempler:

— Gateways,

— Controllers,

— Antenner til forskellige typer af netværk og protokoller,

— Sensorer, der indsættes i netværk som repeaters.

Eksemplerne i ovenstående delaftaler er ikke udtømmende.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2035
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Samtidig med anmodning om optagelse i det dynamiske indkøbssystem skal ansøgere fremsende nedenstående dokumentation:

- En anmærkningsfri serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Bemærk at der er op til 2½ uges ekspeditionstid ved rekvirering af attesten. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel.

Link til serviceattest her: https://erhvervsstyrelsen.dk/serviceattest-ved-udbud

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020

Send til en kollega

0.078