23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 010-020417
Offentliggjort
15.01.2020
Udbudstype
Kvalifikationsordning

Anmodning om deltagelse

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc51c7bf-4d20-4919-9bdb-7929a95c58bb/homepage

Udbyder

AffaldVarme Aarhus A/S

Levering af fjernvarmepumper til transmissionsledninger (TN25)


AffaldVarme Aarhus A/S

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

 

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus A/S
CVR-nummer: 40844244
Postadresse: Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Frands Vidstein Petersen
E-mail: fvp@aarhus.dk
Telefon: +45 29209193

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc51c7bf-4d20-4919-9bdb-7929a95c58bb/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Transmission A/S
CVR-nummer: 40831703
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
E-mail: fvp@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc51c7bf-4d20-4919-9bdb-7929a95c58bb/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc51c7bf-4d20-4919-9bdb-7929a95c58bb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc51c7bf-4d20-4919-9bdb-7929a95c58bb/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af fjernvarmepumper til transmissionsledninger (TN25)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42122000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42122100
44161000
44160000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører en kvalifikationsliste for anskaffelse af pumper til fjernvarmevand på transmissionsledning (TN25) i AffaldVarme Aarhus Transmissionen A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Energiforbrug pumpe / Vægtning: 20 - 80 %
Kvalitetskriterium - Navn: Installationsmæssige forhold / Vægtning: 0 - 50 %
Pris - Vægtning: 20 - 80 %
II.2.8) Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.9) Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

Ansøgere må ikke være omfattet af udbudslovens udelukkelsesgrunde § 135 1-3, § 136 og § 137 1-6.

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Ansøger skal fremsende et ESPD og en serviceattest.

 

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

Ansøgere skal de sidste 3 år have en positiv egenkapital og en soliditetsgrad på minimum 15.

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Der fremsendes nøgletal for de sidste 3 regnskabsår.

 

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

Ansøger skal dokumentere erfaringer med lignende leverancer.

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Der fremsendes referenceliste som minimum omfatter 5 lignende leverancer fra de sidste 3 år. Ved lignende forstås levering af pumper til fjernvarmevand til transmissionsnet (TN25 eller tilsvarende).

 

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

Ansøger skal dokumentere service kapacitet.

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Der fremsendes en beskrivelse af tilbudsgivers kapacitet for at kunne service de tilbudte pumper (medarbejdere, kvalifikationer og lager af reservedele).

 

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

Tilgængelighed af et dimensioneringsværktøj.

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Pumpeleverandøren skal ved anmodningen bekræfte at et dimensioneringsværktøj af pumpestørrelse, effekt mv. vil være til rådighed for AffaldVarme Aarhus A/S.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vægtningen af de anførte underkriterier i tildelingskriteriet tilpasse den konkrete opgave. Dette vil fremgå ved hver opfordring til at afgive tilbud, der udsendes til kvalifikationslistens virksomheder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2020

Send til en kollega

0.078