23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 017-036653
Offentliggjort
24.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/122125776.aspx

Udbyder

Vesthimmerlands Kommune

Vindere

Delaftale 1 - Nord

(07.05.2020)
Laursen Group A/S
Karmark Skovvej 3
8860 Ulstrup

Delaftale 3 - Syd

(07.05.2020)
Bjerregrav Entreprenørforretning APS
Hestehøjvej 7
9632 Møldrup

Delaftale 4 - Båd

(07.05.2020)
Sloths Naturpleje ApS
Toftegaardsvej 7
9620 Aalestrup

Delaftale 2 - Midt

(07.05.2020)
Bjerregrav Entreprenørforretning APS
Hestehøjvej 7
9632 Møldrup

Vedligeholdelse af vandløb


Vesthimmerlands Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene West
E-mail: lwl@vesthimmerland.dk
Telefon: +45 99668305

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122125776.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vesthimmerland.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/122125776.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/122125776.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vedligeholdelse af vandløb

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

EU-udbud på vedligeholdelse af vandløb i Vesthimmerlands Kommune, herunder grødeskæring. Kontraktperioden er 1.5.2020-30.4.2024 med mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder. Der er mulighed for at byde på en eller flere af de 4 delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Følgende gælder for tildeling af kontrakt: Det er muligt at afgive tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Der kan ikke afgives tilbud på dele af de enkelte delaftaler. Tilbudsgiver kan blive tildelt en, flere eller alle delaftaler (eller slet ingen).

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - Nord

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Nordjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 - vandløb i den nordlige del af kommunen. Løbende meter: 92 406. Anslået kontraktværdi pr. år: 370 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 220 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - Midt

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Nordjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 - vanløb i den midterste del af kommunen. Løbende meter: 103 668. Anslået kontraktværdi pr. år: 370 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 220 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 - Syd

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Nordjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3 - vandløb i den sydlige del af kommunen. Løbende meter: 87 598. Anslået kontraktværdi pr. år: 430 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 580 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4 - Båd

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Nordjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 4: Vandløb hvor der skal anvendes båd. Løbende meter: 115 154. Anslået kontraktværdi pr. år: 430 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 580 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Samlet omsætning inden for det udbudte område de seneste 3 regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år, oplyses tilbudsgivers omsætning indenfor det udbudte område i den periode, hvor tilbudsgiver har eksisteret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Gennemsnitlig omsætning på minimum 500 000 DKK pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer:

Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på entreprise 1, 2 og 3: Referencer på grødeskæringsopgaver, hvor der er benyttet mejekurv og håndredskaber i forbindelse med vedligeholdelse af mindst 50 kilometer vandløb pr. år og hvor vandløbene skal have vedligeholdelsesbredder på 30-250 cm.

Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på entreprise 4: Referencer på grødeskæringsopgaver, hvor der er benyttet båd og håndredskaber i forbindelse med vedligeholdelse af mindst 80 kilometer vandløb pr. år. og vandløbene skal have en vedligeholdelsesbredder på 50-550 cm. Tilbudsgiver skal desuden have en reference, som omfatter ovennævnte minimumskrav, og samtidig indeholder minimum 40 kilometer vedligeholdelse med båd.

Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på entreprise 4, skal have rådighed over minimum 6 både, som tilbudsgiver kan disponere over til opfyldelse af grødeskæringsopgaverne.

Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på entreprise 1, 2 eller 3, skal have rådighed over minimum 2 mejekurve, som tilbudsgiver kan disponere over til opfyldelse af grødeskæringsopgaverne.

Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på såvel entreprise 1, 2 som 3, skal have rådighed over minimum 3 mejekurve, som tilbudsgiver kan disponere over til opfyldelse af grødeskæringsopgaverne.

Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på entreprise 1 og samtidig også afgiver tilbud på entreprise 2, 3 og/eller 4, skal have rådighed over minimum 6 både og 3 mejekurve, som tilbudsgiver kan disponere over til opfyldelse af grødeskæringsopgaverne.

Det er et krav, at klippeaggregatet er monteret i bagenden af båden.

I ESPD skal tilbudsgiver erklære, at være i besiddelse af de krævede referencer mv. Ordregiver vil senere bede om at få tilsende følgende dokumentation over mejekurve og både, der indeholder følgende oplysninger:

— billede af båd/mejekurv,

— alder,

— adresse for fysisk oplagsplads,

— dokumentation for ejerskab eller rådighed over båd/mejekurv.

I ESPD skal tilbudsgiver erklære, at være i besiddelse af de krævede referencer mv. Ordregiver vil senere bede om at få tilsende følgende dokumentation over mejekurve og både, der indeholder følgende oplysninger:

— billede af båd/mejekurv,

— alder,

— adresse for fysisk oplagsplads,

— dokumentation for ejerskab eller rådighed over båd/mejekurv.

Sprog:

Mindst én person skal forstå og tale et forståeligt dansk på hvert arbejdshold.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Mindst 3 referencer inden for de sidste 3 år,

- Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på entreprise 4: Rådighed over minimum 6 både,

- Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på entreprise 1, 2 eller 3: Rådighed over minimum 2 mejekurve,

- Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på såvel entreprise 1, 2 som 3: Rådighed over minimum 3 mejekurve,

- Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på entreprise 1 og samtidig også afgiver tilbud på entreprise 2, 3 og/eller 4: Rådighed over minimum 6 både og 3 mejekurve.

Det er et krav, at klippeaggregatet er monteret i bagenden af båden.

Sprog:

Mindst én person skal forstå og tale et forståeligt dansk på hvert arbejdshold.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/10/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/02/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2020

Send til en kollega

0.093