23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 031-073261
Offentliggjort
13.02.2020
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Vestforbrænding

Udbud - Plast fra genbrugsstationer


Vestforbrænding

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 013-026279)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
E-mail: vdb@vestfor.dk
Telefon: +45 20461918

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud - Plast fra genbrugsstationer

Sagsnr.: 19-01509
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører behandling og afsætning af hård plast og PVC fra genbrugsstationer med udsortering til R3-genanvendelsesoperationer. Hård plast og PVC er modtaget fra borgere og erhverv på genbrugsstationer i Vestforbrændings ejerkommuner (se bilag 1.1).

For hård plast forventes den årlige mængde at udgøre 3 500 tons. For PVC forventes den årlige mængde at udgøre 800 tons.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/02/2020
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 013-026279

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 13/03/2020
Tidspunkt: 12:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

På grund af spørgsmålenes karakter og uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, har ordregiver forlænget tilbudsfristen med fuld fristforlængelse, således at den nye tilbudsfrist er fredag den 13.3.2020 kl. 12:00. Opdateret udbudsmateriale er uploadet i EU-Supply med følgende ændringer:

Udbudsbetingelser:

— Punkt 1.3 Udbudsmaterialet: Bilag 6.6: Procedure for modtagekontrol, jf. krav nr. 6.4.5 (Hård Plast og Bilag 6.7: Teknisk beskrivelse af behandlingen, jf. krav nr. 5.8 (PVC) tilføjet,

— Punkt 2.1 Udbuddets genstand: Første sætning ændret til: ”Udbuddet vedrører behandling og afsætning af Hård Plast og PVC fra genbrugsstationer med udsortering til R3-genanvendelsesoperationer.” I 3. sætning er mængden ændret til 3500 tons pr. år,

— Punkt 3 Tidsplan: Hele tidsplanen er opdateret, jf. fristforlængelsen. Ny tilbudsfrist er den 13.3.2020 kl. 12:00,

— Punkt 4.1 Tilbuddets indhold: Bilag 6.6 og 6.7 er tilføjet her også,

— Punkt 4.1.2 d) ESPD: Særligt om støttende virksomheder: Bilagsnr. rettet til Bilag 4,

— Punkt 4.2 Andre Bilag: Bilag 6.6 og 6.7 tilføjet,

— Punkt 4.3.2 Tilbudsfrist: Rettet til ”Fredag den 13.3.2020 kl. 12:00”,

— Punkt 5.1.1 Pris: Afsnittet ”Kun gældende for Delaftale 1+2 – Hård Plast” er tilføjet

Rammeaftaler (ændringer pr. 040220):.

Delaftale 1:

— 4.1.1-4.1.4 er rettet til 4.4.1-4.4.4 (forkert nummerering),

— 6.2 Fakturering: Bilag 5 er ændret til bilag 2,

— 6.1.1 Fakturagrundlag: Ændres fra "den enkelte kommune eller ordning" til "den enkelte genbrugsstation",

— 9.1 Aftalens varighed: 2. sætning ændres fra "parternes underskrift" til "Aftalen løber 12 måneder fra aftalens ikrafttrædelse, hvor efter den ophører uden varsel."

Delaftale 2:

— 6.2 Fakturering: Bilag 5 er ændret til bilag 2,

— 6.1.1 Fakturagrundlag: Ændres fra "den enkelte kommune eller ordning" til "den enkelte genbrugsstation",

— 9.1 Aftalens varighed: 2. sætning ændres fra "parternes underskrift" til "Aftalen løber 12 måneder fra aftalens ikrafttrædelse, hvor efter den ophører uden varsel."

Delaftale 3:

— 4.1.1-4.1.4 er rettet til 4.4.1-4.4.4 (forkert nummerering),

— 6.2 Fakturering: Bilag 5 er ændret til bilag 2,

— 6.2.1 Fakturagrundlag: Ændres fra "den enkelte kommune eller ordning" til "den enkelte genbrugsstation",

— 9.1 Aftalens varighed: 2. sætning ændres fra "parternes underskrift" til "Aftalen løber 24 måneder fra ikrafttrædelsen, hvor efter den ophører uden varsel."

Bilag 1A – Kravspecifikation – Delaftale 1-2 – hård plast:

— Krav nr. 5.1.5-5.1.7 er revideret,

— Krav nr. 5.3.1+5.3.2 er revideret,

— Krav nr. 6.3 Åbningstider på modtageanlægget: Hele afsnittet er tilføjet,

— Krav nr. 6.4 Modtagekontrol: Hele afsnittet er tilføjet,

— Krav nr. 7.6+7.7 er revideret,

— Krav nr. 8 Produktionsdata er revideret.

Bilag 1B – Kravspecifikation – Delaftale 3 – PVC:

— Krav nr. 5.8 er tilføjet.

Bilag 6.1.1 og 6.1.2 Tilbudsliste – Delaftale 1+2:

— Mængden ændret til 3 500 tons,

— Option 1 revideret.

Nye bilag:

— Bilag 1.2 Pluk-analyse,

— Bilag 6.5 Procedure for modtagekontrol – PVC (revideret),

— Bilag 6.6 Procedure for modtagekontrol – hård plast,

— Bilag 6.7 Teknisk beskrivelse af behandlingen PVC.

Send til en kollega

0.109