23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 063-151095
Offentliggjort
30.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.05.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/110731898.aspx

Udbyder

ATP

Vindere

Delaftale 4 - Vordingborg

(20.11.2020)
Ole Stage A/S
Algade 71
4760 Vordingborg

Delaftale 1 - Frederikshavn

(20.11.2020)
Mariendal A/S
Gasværksvej 44
9000 Aalborg

Delaftale 5 - Hillerød, Allerød og Lillerød

(20.11.2020)
Hillerød El-service A/S
Falkevej 1
3400 Hillerød

Delaftale 3 - Haderslev

(20.11.2020)
El-Strøm ApS
Christian X's Vej 6
6100 Haderslev

Delaftale 2 - Holstebro

(20.11.2020)
Arne Hald A/S
Sletten 47 B
7500 Holstebro

Opdateringer

Rettelse
(07.05.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-05-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 25-05-2020
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 08-05-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 25-05-2020
Time: 12:00

Rammeaftale om levering af elektrikerydelser til ATP


ATP

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Bender-Pedersen
E-mail: jbp@atp.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/110731898.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/110731898.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/110731898.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om levering af elektrikerydelser til ATP

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser til ATP i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og i begrænset omfang ombygning af kontor- og mødelokaler i ATP's centre på landsplan. Formålet er, at der hurtigt kan indgås aftaler om elarbejde i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder.

Rammeaftalen indeholder fem (5) delaftaler, der hver vil blive tildelt én (1) leverandør, der således skal kunne betjene den tildelte lokation(er). ATP's lokationer er i hhv. Jylland (tre lokationer) og på Sjælland (fire lokationer).

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få timer til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattest.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - Frederikshavn

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
45311000
45315000
45316000
50000000
50711000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Jylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser til ATP i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og i begrænset omfang ombygning af kontor- og mødelokaler i ATP's centre på landsplan. Formålet er, at der hurtigt kan indgås aftaler om elarbejde i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, samt service af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Formålet er tillige, at der skabes længerevarende samarbejder med henblik på at få en stor forståelse hos rammeleverandøren for de særlige forhold, der gør sig gældende hos ATP.

Rammeaftalen - Delaftale 1 - Frederikshavn vil blive tildelt én (1) leverandør, der således skal kunne betjene ATP's lokation i Frederikshavn.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattest.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - Holstebro

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
45311000
45315000
45316000
50000000
50711000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Holstebro

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser til ATP i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og i begrænset omfang ombygning af kontor- og mødelokaler i ATP's centre på landsplan. Formålet er, at der hurtigt kan indgås aftaler om elarbejde i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, samt service af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Formålet er tillige, at der skabes længerevarende samarbejder med henblik på at få en stor forståelse hos rammeleverandøren for de særlige forhold, der gør sig gældende hos ATP.

Rammeaftalen - Delaftale 2 - Holstebro - vil blive tildelt én (1) leverandør, der således skal kunne betjene ATP's lokation i Holstebro.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattest.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 - Haderslev

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
45311000
45315000
45316000
50000000
50711000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser til ATP i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og i begrænset omfang ombygning af kontor- og mødelokaler i ATP's centre på landsplan. Formålet er, at der hurtigt kan indgås aftaler om elarbejde i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, samt service af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Formålet er tillige, at der skabes længerevarende samarbejder med henblik på at få en stor forståelse hos rammeleverandøren for de særlige forhold, der gør sig gældende hos ATP.

Rammeaftalen - Delaftale 3 - Haderslev vil blive tildelt én (1) leverandør, der således skal kunne betjene ATP's lokation i Haderslev.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattest.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4 - Vordingborg

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
45311000
45315000
45316000
50000000
50711000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser til ATP i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og i begrænset omfang ombygning af kontor- og mødelokaler i ATP's centre på landsplan. Formålet er, at der hurtigt kan indgås aftaler om elarbejde i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, samt service af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Formålet er tillige, at der skabes længerevarende samarbejder med henblik på at få en stor forståelse hos rammeleverandøren for de særlige forhold, der gør sig gældende hos ATP.

Rammeaftalen - Delaftale 4 - Vordingborg vil blive tildelt én (1) leverandør, der således skal kunne betjene ATP's lokation i Vordingborg.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattest.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5 - Hillerød, Allerød og Lillerød

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
45311000
45315000
45316000
50000000
50711000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser til ATP i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og i begrænset omfang ombygning af kontor- og mødelokaler i ATP's centre på landsplan. Formålet er, at der hurtigt kan indgås aftaler om elarbejde i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, samt service af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Formålet er tillige, at der skabes længerevarende samarbejder med henblik på at få en stor forståelse hos rammeleverandøren for de særlige forhold, der gør sig gældende hos ATP.

Rammeaftalen - Delaftale 5 - Hillerød, Allerød og Lillerød vil blive tildelt én (1) leverandør, der således skal kunne betjene ATP's lokationer i Hillerød, Allerød og Lillerød.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattest.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger: Tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital for de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Derudover skal tilbudsgiver anføre at de har en erhvervsansvarsforsikring. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Når ordregiver forlanger dét, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: (Egenkapital): Virksomhedens balance i de seneste tre (3) disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen og resultatopgørelsen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse og resultatet; (Erhvervsansvarsforsikring): Virksomheden skal fremlægge gyldig forsikringspolice for en erhvervsansvarsforsikring. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (Fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer, eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Den eller de andre enheder, som tilbudsgiver støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal være positiv. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (som fx i et konsortium), beregnes beløbet som virksomhedernes samlede egenkapital. Tilbudsgiver er forpligtet til at have en erhvervsansvarsforsikring der dækker ting-, person- og produktskade til mindst 5 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger: Antal medarbejdere: Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell oplyse om virksomhedens antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere på tilbudstidspunktet. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for antal medarbejdere. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som tilbudsgiver støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers antal beskæftigede og ledende medarbejdere skal på tilbudstidspunktet være på minimum 5 personer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles krav om overholdelse af arbejdsklausul, en samfundsansvarsklausul og en klausul om straffeattester, alle med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Derudover skal arbejdet udføres af uddannede elektrikere, med begrænset bistand fra lærlinge.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/05/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Tilbudsgiver besvarer ESPD´et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at ansøgeren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3).

Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudslovens § 159, stk. 2. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark, kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af tilbudsgiver, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Eventuelle enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2020

Send til en kollega

0.079