23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 065-156196
Offentliggjort
01.04.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
27.04.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267248&B=ENERGINET

Udbyder

Energinet Gas TSO A/S

Vindere

LOT 1 - Tilsynsydelser i forbindelse med anlægsentreprise for Baltic Pipe, Fyn

(01.12.2020)
Rambøll – Energi – Oil and Gas
Hannemanns Alle 53
2300 København S

LOT 2 - Tilsynsydelser i forbindelse med anlægsentreprise for Baltic Pipe, Jylland

(01.12.2020)
Rambøll – Energi – Oil and Gas
Hannemanns Alle 53
2300 København S

Opdateringer

Rettelse
(23.04.2020)

IV
Placering af det tekst, der skal ændres:2.4)
I stedet for:
Læses:
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: Dansk og engelsk.

Tilsynsydelser i forbindelse med anlægsentreprise for Baltic Pipe, Fyn og Jylland


Energinet Gas TSO A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Gas TSO A/S
CVR-nummer: 39 31 50 84
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267248&B=ENERGINET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267248&B=ENERGINET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tilsynsydelser i forbindelse med anlægsentreprise for Baltic Pipe, Fyn og Jylland

 

Sagsnr.: 20/01794
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71520000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at anskaffe tilsynsydelser i forbindelse med anlægsentreprisen af landbaseret gastransmissionsledning på Fyn og Jylland. Strækningen er:

- Ny rørledning fra i landføringspunktet ved Houstrup til modtageterminalen ved Nybro

- Ny rørledning fra den eksisterende kompressorstation ved Egtved til Lillebælt (Stenderup)

- Ny rørledning tværs over Fyn fra Lillebælt (Svenstrup) til Nyborg.

Tilsynsydelserne omfatter følgende hovedaktiviteter:

1) Mekaniske (herunder rør og svejsninger)

2) Anlægsteknik

3) Vand

4) Adgangsforhold og erstatninger

5) Krydsninger ved underboringer og underpresninger mv. samt

6) Katodisk beskyttelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 57 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

LOT 1 Fyn - Tilsynsydelser til entreprisearbejde på Fyn

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71521000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

En tilsynsorganisation ifm.anlægsarbejderne, der gennemføres med planlægning i Q4 2021 og udførelse i 2021 for den nye rørledning:

- Ny rørledning tværs over Fyn fra Lillebælt (Svenstrup) til Nyborg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker at anskaffe en delaftale 1 vedr. tilsynsydelser i forbindelse med anlægsentreprisen af landbaseret gastransmissionsledning på Fyn.

Strækningen er:

- Ny rørledning tværs over Fyn fra Lillebælt (Svenstrup) til Nyborg.

Tilsynsydelserne omfatter følgende hovedaktiviteter:

1) Mekaniske (herunder rør og svejsninger)

2) Anlægsteknik

3) Vand

4) Adgangsforhold og erstatninger

5) Krydsninger ved underboringer og underpresninger mv. samt

6) Katodisk beskyttelse.

Den valgte leverandør skal i et samarbejde med Energinets tilsynsansvarlige varetage den daglige ledelse af tilsynet med alle aktiviteter i tilknytning til anlægsarbejdet.

Leverandøren skal medvirke ved planlægningen af alle tilsynsaktiviteter. Leverandørens primære aktiviteter udføres under anlægsfasen fra marts 2021 til alle anlægsaktiviteter er afsluttet inden udgangen af 2021. Konsulenten skal desuden påse, at entreprenøren udarbejder den nødvendige dokumentation som grundlag for udstedelse af ibrugtagningstilladelse af den aktuelle delstrækning af Baltic Pipe.

For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 33 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten omhandler tilsyn til anlægsentreprisen for Baltic Pipe på Fyn og Jylland fra Q4 2020 samt til udgangen af 2021 for den nye rørledning. Såfremt anlægsentreprisen for Baltic Pipe på Fyn og Jylland forsinkes, vil kontrakten tilsvarende skulle forlænges.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis mere end 5 ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de 5 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

- At de fremsendte referencer – samlet eller hver for sig – dokumenterer relevant erfaring med udførelse af fagtilsynsopgaver inden for alle hovedaktiviteter:

1) Mekaniske (herunder rør og svejsninger)

2) Anlægsteknik

3) Vand

4) Adgangsforhold og erstatninger

5) Krydsninger ved underboringer og underpresninger mv. samt

6) Katodisk beskyttelse.

- At de fremsendte referencer dokumenterer erfaring med fagtilsynsaktiviteter på større, komplekse anlægsprojekter omfattende et betydeligt antal tilsynsmedarbejdere

- At de fremsendte referencer dokumenterer erfaring med fagtilsynsaktiviteter på projekter vedrørende etablering af gasrørledninger (transmission / distribution).

Evalueret i ovennævnte prioriterede rækkefølge.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen. Hver af de 2 delaftaler (lots) udbydes isoleret fra den anden, hvilket resulterer i separate tildelingsbeslutninger. Forsinkelse eller annullering af en delaftale (lot) påvirker ikke den anden delaftale (lot).

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

LOT 2 Jylland - tilsynsydelser til entreprisearbejde

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71521000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

En tilsynsorganisation ifm anlægsarbejder der gennemføres med planlægning i Q4 2021 og udførelse i 2021 for den nye rørledning.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker at anskaffe en delaftale 2 vedr. tilsynsydelser i forbindelse med anlægsentreprisen af landbaseret gastransmissionsledning i Jylland.

Strækningen er:

- Ny rørledning fra i landføringspunktet ved Houstrup til modtageterminalen ved Nybro

- Ny rørledning fra den eksisterende kompressorstation ved Egtved til Lillebælt (Stenderup).

Tilsynsydelserne omfatter følgende hovedaktiviteter:

1) Mekaniske (herunder rør og svejsninger)

2) Anlægsteknik

3) Vand

4) Adgangsforhold og erstatninger

5) Krydsninger ved underboringer og underpresninger mv. samt

6) Katodisk beskyttelse.

Den valgte leverandør skal i et samarbejde med Energinets tilsynsansvarlige varetage den daglige ledelse af tilsynet med alle aktiviteter i tilknytning til anlægsarbejdet.

Leverandøren skal medvirke ved planlægningen af alle tilsynsaktiviteter. Leverandørens primære aktiviteter udføres under anlægsfasen fra marts 2021 til alle anlægsaktiviteter er afsluttet inden udgangen af 2021. Konsulenten skal desuden påse, at entreprenøren udarbejder den nødvendige dokumentation som grundlag for udstedelse af ibrugtagningstilladelse af den aktuelle delstrækning af Baltic Pipe.

For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten omhandler tilsyn til anlægsentreprisen for Baltic Pipe på Fyn og Jylland fra Q4 2020 samt til udgangen af 2021 for den nye rørledning. Såfremt anlægsentreprisen for Baltic Pipe på Fyn og Jylland forsinkes, vil kontrakten tilsvarende skulle forlænges.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis mere end 5 ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de 5 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

- At de fremsendte referencer – samlet eller hver for sig – dokumenterer relevant erfaring med udførelse af fagtilsynsopgaver inden for alle hovedaktiviteter:

1) Mekaniske (herunder rør og svejsninger)

2) Anlægsteknik

3) Vand

4) Adgangsforhold og erstatninger

5) Krydsninger ved underboringer og underpresninger mv. samt

6) Katodisk beskyttelse.

- At de fremsendte referencer dokumenterer erfaring med fagtilsynsaktiviteter på større, komplekse anlægsprojekter omfattende et betydeligt antal tilsynsmedarbejdere.

- At de fremsendte referencer dokumenterer erfaring med fagtilsynsaktiviteter på projekter vedrørende etablering af gasrørledninger (transmission / distribution).

Evalueret i ovennævnte prioriterede rækkefølge.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen. Hver af de 2 delaftaler (lots) udbydes isoleret fra den anden, hvilket resulterer i separate tildelingsbeslutninger. Forsinkelse eller annullering af en delaftale (lot) påvirker ikke den anden delaftale (lot).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.

2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1) Egenkapitalen fra seneste årsregnskab skal minimum udgøre 8 mio. DKK.

Ad 2) Soliditetsgraden fra seneste årsregnskab skal minimum være 20 pct. Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen overstiger den forventede totale kontraktsum.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til 8 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 10 år. Med udført inden for de sidste 10 år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 10 år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort. Endnu ikke færdiggjorte dele af leverancen vil ikke indgå i evalueringen.

Hver reference bør indeholde:

a) En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance vedrørende udførelse af tilsynsarbejde, herunder hvilke konkrete aktiviteter indenfor de 6 hovedområder ansøger har udført under referencen.

b) Angivelse af, om referencen vedrører tilsynsydelser til et anlægsprojekt til infrastruktur.

c) Angivelse af, hvorvidt referencen omfattede erfaring med levering af tilsynsydelser i forbindelse med etablering af gasrørledninger, herunder vedrørende svejsning og inspektion af rør.

d) Angivelse af antallet af tilsynspersoner, der deltog i tilsynsopgaven for referencen.

e) Den samlede kontraktsum vedrørende tilsynsopgaven (hvis muligt).

f) Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger.

g) Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år).

Hver reference bør ikke fylde mere end 2 A4 sider.

Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9. Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de 8 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en under-leverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 8, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 8 referencer, vil ordregiver inddrage de 8 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

• Tilbudsgiver skal fremsende mindst 1 reference dækkende levering af tilsynsydelser til et anlægs-projekt omfattende infrastruktur.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøger skal sende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for info om håndtering af ESPD. Ansøgning skal afl. via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. Prækval. kandidater på udbuddet kan byde på en eller begge delaftaler efter tilbudsgivers eget valg. Der tildeles én kontrakt pr. delaftale. De 2 tildelingsbeslutninger træffes uafhængigt af hinanden. Det er muligt, at en tilbudsgiver, som afgiver tilbud på begge delaftaler, tildeles en kontrakt for den ene delaftale, men ikke den anden. Tilsvarende er der intet til hinder for, at samme tilbudsgiver tildeles kontrakter for begge delaftaler. Det er ikke tilladt at afgive kombinationstilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente præciserende eller fuldstændiggørende oplysning hos ansøger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der forlanges ingen sikkerhedsstillelse eller garantier i forbindelse med det konkrete udbud.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Fakturering skal ske elektronisk, jf. gældende lov om offentlige betalinger mv. (pt. lov nr. 798 af 28.6.2007), og skal ske i henhold til informationerne på energinet.dk/faktura Fakturaen skal udstedes i aftalte valuta, angive indkøbsordrenummer (IO), projekt/opgavenavn, parternes CVR-nummer og oplysninger om hver enkelt medarbejders faktiske timeforbrug. Betaling forfalder 30 kalenderdage efter købers modtagelse af fyldestgørende faktura.

Yderligere information kan ses i afsnit 9 i almindelige betingelser for indkøb af konsulentydelser (20/01794-9).

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form.

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Særlige forhold til det konkrete udbud er angivet i afsnit 4 i kontrakten for konsulentydelser (20/01794-13).

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2020

Send til en kollega

0.078