23948sdkhjf

Bygge-direktør: Sådan vil vi selv skubbe til den grønne omstilling

Skou Gruppen har gennem flere år haft fokus på, hvordan man kan skubbe egen forretning og byggebranchen i en mere bæredygtig retning

For den nordsjællandske byggevirksomhed Skou Gruppen er bæredygtigt byggeri et vigtigt fokusområde. Virksomheden har således gennem flere år haft det som mål at gøre den største forskel for byggeriets grønne omstilling. Nu er dette arbejde konkretiseret i en bæredygtighedsstrategi, som Skou Gruppens partnerkreds vedtog før sommerferien – og i forlængelse heraf har Skou Gruppen for nylig offentliggjort sin første bæredygtighedsrapport, som dækker 2022.

- Det har været en rigtig god proces at arbejde med at formulere bæredygtighedsstrategien og mærke, at det er noget, som ejerne er ærligt optaget af at konkretisere og forankre i Skou Gruppen, siger Nickolai Lindberg. Han er projekt- og bæredygtighedsansvarlig hos Skou Gruppen og står blandt andet for udarbejdelse af bæredygtighedsstrategien, implementering af vedtagne tiltag og rapportering samt DGNB-certificeringer.

Skou Gruppen har længe arbejdet aktivt med bæredygtighed, bl.a. ved at bygge DGNB-certificerede byggerier, anvende træ i stedet for stål og beton samt fremme diversitet i byggeriet.

- Vi ønsker at være med til at skubbe byggebranchen i en endnu mere bæredygtig retning, og vi går gerne forrest på udvalgte områder, siger Skou Gruppens adm. direktør Martin Skou Heidemann.

- Nu er vi klar til næste skridt efter en struktureret proces, som Nickolai har været tovholder på. I samarbejde med konsulenter fra SMV:Grøn har vi kortlagt, hvordan Skou Gruppen kan gøre den største forskel, når vi fremover investerer i bæredygtighed. Jeg er glad og stolt over, at vi kan rapportere om vores bæredygtighed, længe før det bliver et krav for en virksomhed som vores, fremhæver han.

To år før det bliver et krav

- Med vores bæredygtighedsstrategi og rapportering vil vi også gerne understrege, at vi vil bidrage til at rykke byggebranchen i en mere bæredygtig retning. Og vi vil være en kompetent sparringspartner for vores kunder, når det gælder bæredygtighed. Der er også et element af efteruddannelse for vores medarbejdere i det, siger Martin Skou Heidemann.

- Vores første bæredygtighedsrapport er netop offentliggjort, men rent faktisk forventer vi, at virksomheder af vores størrelse først får pligt til at rapportere om bæredygtighed i 2025, siger Nickolai Lindberg.

- Den næste bæredygtighedsrapport fra Skou Gruppen kommer i forbindelse med vores årsregnskab i begyndelsen af 2024 og kommer til at dække hele 2023. Det betyder, at vi har tid til at øve os og blive meget mere præcise – længe før det bliver et krav, tilføjer han.

Bæredygtighedsrapporten ligger på Skou Gruppens hjemmeside ligesom Skou Gruppens regnskaber for de seneste 15 år også er tilfindes her.

Fokus på fire Verdensmål

Skou Gruppen har udvalgt fire af FN’s Verdensmål, hvor virksomheden vil gøre en særlig indsats, måle og rapportere effekten. Det er på områderne ligestilling, bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion samt ansvarlige jobs og økonomisk vækst.

Verdensmål 5 – Ligestilling mellem kønnene

 • Skou Gruppen ser det som et samfundsansvar at bane vejen for kvinder i byggebranchen. Det bidrager både til mere ligestilling mellem kønnene og til at øge arbejdsudbuddet i byggebranchen.
 • Målsætning er, at mindst 25 pct. af lærlingene i virksomheden skal være kvinder. Aktuelt er det 20 pct.

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi

 • Skou Gruppen mener, at vedvarende energi bør udgøre en større andel i fremtiden og har besluttet, at firmabiler på funktionærniveau fremadrettet bliver el-biler.
 • Virksomheden ser frem til, at flere eldrevne håndværkerbiler bliver stærke nok til at kunne transportere tungt udstyr og materialer, så firmaet også her kan overgå til udelukkende eldrevne.
 • Det er målsætningen, at udledningen målt i CO2 udledning pr. millioner kroner i omsætning, skal reduceres.

Verdensmål nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • Skou Gruppens mål er, at et antal medarbejdere har et job, som tager hensyn til deres nedsatte arbejdsevne. Målet er opfyldt.
 • Det er målet at have flere lærlinge, end man er forpligtet til. Målet er opfyldt.
 • Det er målet, at flere mennesker udenfor arbejdsmarkedet skal have mulighed for jobprøvning på virksomhedens byggepladser. Målet er opfyldt

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Skou Gruppen vil gå foran og bidrage til at nedsætte CO2 forbruget og affaldsmængden på sine byggepladser mærkbart. Det opnås med tre tiltag:

 • øge affaldssorteringen på byggepladser og kontorfaciliteter
 • stille større krav til underleverandører, i takt med at kendskabet til ESG-rapportering vokser
 • insistere på at have dialogen med bygherre om, hvordan CO2-udledningen og affaldsmængden kan reduceres i tilbudsfasen og inden opstart af nye projekter

Kilde: Skou Gruppen

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094