23948sdkhjf

Fyld ordrebogen Her er der nye byggeopgaver på vej

Mester Tidendes søsterblad, Licitationen-Byggeriets Dagblad, bringer hver dag en liste over byggeprojekter som er på vej. Listen er forbeholdt abonnenter, men her får du en aktuel forsmag. Nederst på siden kan du tegne et abonnement

REGION HOVEDSTADEN

BRØNDBY

Køkkenrenovering

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af renovering af køkken og bad i afd. 603 Brokær inden for en samlet ramme på 24 mio. kr. svarende til cirka 200 køkkener og 150 badeværelser til Brøndby Kommune. Sagen finansieres som kollektiv råderet via lån i afdelingens opsparede midler.

Brøndby Kommunalbestyrelse har godkendt sagen som ansøgt.

HELSINGØR

Etageboliger

Helsingør Byråd har godkendt forslag til Lokalplan 1.187, Boliger på Vinkelvej 18-19 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som herefter sendes i offentlig høring.

Vida-Byg ønsker at opføre et nyt etageboligbyggeri på Vinkelvej 18 og 19, og det bliver muligt, hvis det nye plangrundlag vedtages endeligt efter endt høring.

Der bliver tale om en etagebebyggelse i tre etager med 12 boliger i størrelser på henholdsvis 66 og 95 kvm. Byggeriet forudsætter nedrivning af de nuværende bygninger på ejendommene.

HORNBÆK

Boliger i vandtårn

Helsingør Byråd har godkendt forslag til Lokalplan 5.51 - Boliger i Vandtårnet i Hornbæk og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som herefter sendes i offentlig høring.

Formålet med det nye plangrundlag er at give mulighed for genindretning af det eksisterende vandtårn til boliger samt for opførelse af et tilhørende elevatortårn.

REGION SYDDANMARK

NYBORG

Boliger og parkstrøg

Nyborg Byråd har vedtaget lokalplan nr. 316 og et tilhørende kommuneplantillæg for Boliger og parkstrøg langs Banegårdsalléen endeligt.

Det nye plangrundlag fastlægger lokalplanområdets anvendelse til henholdsvis boligformål, rekreativt område, parkering og mindre serviceerhverv. Lokalplanen muliggør et boligbyggeri langs Banegårdsalléen og en grøn forbindelse i form af et parkstrøg fra stationen mod Lille Svanedam, der skal knytte sig på voldanlægget og Nyborg by.

MIDDELFART

Erhvervshus

Middelfart Kommune har modtaget projektforslag for et erhvervshus ved Middelfart Station, og det er nu blevet vurderet i forhold til gældende lokalplan og godkendt af Teknisk Udvalg.

Erhvervshuset har et samlet areal på 1.874 kvm fordelt på to etager, og det er tænkt som et erhvervshus for iværksættere og mindre virksomheder.

KOLDING

Renovering af almene boliger

Kolding Byråd har godkendt helhedsplanen og et justeret skema A for den renovering, der skal gennemføres i AAB afdeling 23, Snerlevej 2-18 og Tvedvej 22-30 i Kolding.

Helhedsplanen omfatter blandt andet en renovering/opretning af klimaskærmen og efterisolering, totalombygning af 18 lejligheder efter tilgængelighedsprincippet med nye planløsninger, forskønnelse af udearealer og gårdmiljø, indeklimaforbedrende arbejder og fornyelse af indvendige overflader samt el- og VVS installationer.

Byrådet godkendte allerede i maj helhedsplan og skema A for projektet, men siden er der dukket flere byggetekniske udfordringer op, som har nødvendiggjort en justering af budgettet. Den samlede anskaffelsessum er nu beregnet til cirka 71,6 mio. kr.

REGION MIDTJYLLAND

RØDKÆRSBRO

Erhvervsbyggeri

Økonomi- og Erhvervsudvalget i Viborg Kommune har vedtaget Lokalplan nr. 543 Erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej i Rødkærsbro endeligt.

Det nye plangrundlag giver virksomheden Grimme Skandinavien A/S i Rødkærsbro mulighed for at udvide mod syd som ansøgt.

REGION NORDJYLLAND

DRONNINGLUND

Etagebyggeri

Ejer af ejendommen Slotsgade 68 i Dronninglund, SH Aalborg ApS, har bedt om en hensigtserklæring fra Brønderslev Kommune om hvad der kan forventes givet tilladelse til at opføre på ejendommen efter nedrivning af de eksisterende erhvervsbygninger. Ejer har fået udarbejdet en skitse for et ønsket byggeri i to en halv etage med seks boliger.

En realisering vil kræve dispensationer fra gældende lokalplan, men det vil ikke være i strid med lokalplanens principper. På baggrund heraf har Teknik- og Miljøudvalget godkendt en hensigtserklæring med en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til byggeriet. Endelig afgørelse om at give de fornødne dispensationer, kan først gives i forbindelse med en byggeansøgning.

Tegn et abonnement på Licitationen-Byggeriets Dagblad

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.125