23948sdkhjf

Du kan kræve mer-betaling, hvis bygherren forlanger covid-test, mester!

Hvis covid-19 test er en del af aftalegrundlaget er der ikke noget at hente

Det bliver lettere og lettere at få en pind i halsen eller i næsen for at blive testet for covid-19. Der er testfaciliteter overalt – og der er god brug for at blive testet.

Også i bygge- og anlægsbranchen lader masser af mestre og svende sig teste. Mest på frivillig basis, men nogle også efter krav fra den bygherre, de arbejde for. Alt sammen for at holde styr på smitte-risikoen. Og da bygherren jo som sådan ikke er arbejdsgiver, når han forlanger at mestre skal få deres svende testet, så er det også med at have styr på juraen. Også i forhold til om det er en del af aftalegrundlaget eller ikke.

Skulle man være i tvivl, så har bygherren faktisk ret til i aftaleforholdet at stille krav om, at entreprenørens eller håndværksmesterens ansatte skal kunne fremvise en negativ covid-19 test for at komme ind på byggepladsen.

Efterkommer entreprenøren et krav fra bygherren om, at entreprenøren skal covid-19 teste sine medarbejdere – uden at dette krav fremgår af aftalegrundlaget – vil det naturligt påføre entreprenøren en række omkostninger, som entreprenøren vil kunne kræve merbetaling for.

Medfører bygherrens krav om test, at entreprenørens arbejder forsinkes, vil entreprenøren desuden have ret til tidsfristforlængelse samt eventuelt forsinkelseserstatning.

Det oplyser DI Dansk Byggeri.

-  Det er ikke fordi vi ser mange henvendelser af den slags i øjeblikket. Men vi vil gerne være på forkant med information og vejledning. Ikke mindst fordi vi ser det som en naturlig udvikling, at der i stigende grad vil være fokus på covid-test også i bygge- og anlægsbranchen, siger underdirektør i DI Dansk Byggeri (Personalejura), Anja Bülow Jensen.  

En konkret vurdering

Hun  forklarer, at loven om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 mv. fra november 2020, i visse tilfælde giver mulighed for, at du som arbejdsgiver kan pålægge dine ansatte at blive testet for covid-19. Begrundelsen for test af ansatte skal være sagligt begrundet. En saglig begrundelse kan være hensynet til begrænsning af spredningen af smitte med covid-19 på byggepladsen.

Det er altid en konkret vurdering, om kravet om saglighed er opfyldt. Men, når en bygherres ønske at sikre et ”corona-frit” miljø, så kan det være saglig begrundelse for arbejdsgiver til at indføre krav om test. En saglig begrundelse kan også være, at der er væsentlige driftsmæssige hensyn til at stille dette krav.

Men hvem skal betale?

DI Dansk Byggeri fremhæver, at hvis de ansatte skal testes for covid-19, skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at de ansatte skriftligt skal informeres om, at de vil blive pålagt test for covid-19 og begrundelsen herfor. Informationen skal desuden tilgå de ansatte via repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant.

Testen skal så vidt muligt gennemføres i arbejdstiden. Er det ikke muligt, skal der økonomisk kompenseres for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal udgifter, som de ansatte afholder i forbindelse med gennemførelsen af en test pålagt af arbejdsgiver, i rimeligt omfang dækkes, oplyser DI Dansk Byggeri.

Artiklen er en del af temaet MesterTips.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

2.25